Címke: eredmény orientáció

A projektek sikerének egyik meghatározó elem a projektben dolgozók elégedettsége, amit az határoz meg, hogy a projekt céljai, eredményes megvalósítása hogyan illeszkedik a projektben dolgozók motivációja által meghatározott egyéni érdekeltséghez. A projektmenedzserek feladat, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. Ez feladat folyamatos munkát igényel, mert az emberek motivációja az időben is erőteljesen változik.
A 2016. május 26-i 29. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi motiváció elméletének megismerését, a projektmenedzsmentben az érdekeltségi rendszerbeli felhasználási módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Horn Balázst kérték fel.

Klasszikus, hierarchikus, funkcionális egységekből felépülő szervezetekben a projektek és a projektmenedzser mozgástere alapvetően behatárolt. A szervezet egésze nem projektszemlélettel dolgozik, nem projektmunkára alakított. A projektmenedzsment vállalati elfogadását nagymértékben befolyásolja a vállalati kultúra, amit a vállalatban meglévő hitek, elvárások, értékek, viselkedések, kapcsolatok határoznak meg. A Műhelyben végiggondolásra kerül, hogy a különböző projekt fázisokban (előkészítés-tervezés-megvalósítás-lezárás) a projektmenedzser különböző módszerek alkalmazásával mit tehet, hogy a vállalati kultúrát a projekt sikere érdekében fejlessze. A 2012. május 24-i 11. PM Műhely feladatának tekinti, hogy munkában résztvevő kollégák tapasztalatainak bemutatásával rámutasson arra, hogy a projektmenedzsment kultúra hogyan hat vissza a vállalat kultúrájára, ami jelentős és fenntartható versenyelőnyt eredményezhet. A Műhely blogját a bevezető előadást tartó Bozsár Gabriella írta.

Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.