Címke: érzelmi intelligencia

A projektmenedzsment módszertana a megnevezése óta eltelt 60 évben finomodott, gazdagodott, fejlődött, de igazán újdonsággal csak a portfólió menedzsment és az agilis szemléletmód bevezetése szolgált. A szakirodalom egy újabb témát vet fel az utóbbi időkben és ez a komplexitás kérdése, ami itthon még nem annyiszor szóba hozott téma. A Műhely beszélgetés most ennek a témának a megértését kívánja elősegíteni. Köszönet Szalay Imrének, komplex hazai- és nemzetközi projektekben gyakorlatot szerzett projekt/program vezetőnek, tanácsadónak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2018. szeptember 20-i 38. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a komplex projektekbeli megjelenését fajtáit, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a komplex projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Szalay Imrét kérték fel.

Az „érzelmi intelligencia” azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, szabályozni, önmagunkat motiválni, az érzelmek pozitív befolyásolásával az emberi kapcsolatokat megfelelően kezelni. A projektmenedzsmentben jelentkező, egyedi, komplex problémák sikeres megoldásához sokszor a szakmai tudásnál is fontosabb az együttműködést elősegítő intelligencia, a változásokat kezelő kreativitás és a megfelelő motiváció.

A 2014. november 20-i 21. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) vizsgálni kívánja az érzelmi intelligencia összetevőit és azok hatását az emberi motivációra és teljesítményre, valamint az érzelmi intelligencia mérésének és fejlesztésének lehetséges módjait. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Thomán Gusztávné Anikó business coach-ot t kérték fel.

Az NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás) egy új módszer a szervezetek működési hatékonyságának növelésében. A módszert már több, mint 50 országban alkalmazzák a szervezetek a munkafolyamatok megtervezésére, megvalósítására, csapatok összehozására, -összehangolására, a közös eredmények értékelésére, szervezeti kultúrák kialakítására, érdekek képviseletében, lobbi tevékenységben, konfliktus kezelésben és a vezetők, munkatársak fejlesztésében. A globalizálódó világban az egyedi, komplex feladatok megoldására alkalmazott projektmenedzsment sikerességében az emberi tényezők (kompetenciák, érzelmi intelligencia) egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Ez keltette fel a Műhely szakmai közösségének érdeklődését az új módszer megismerésére.
A 2013. november 21-i 17. PM Műhely feladatának tekinti, az NLP módszertan összetevőinek áttekintése mellett rámutasson a projektmenedzsmentben való alkalmazására (tervezésben, csapat építésben, motiválásban, kommunikációban). Műhelyben résztvevők javaslatára került a téma kiválasztásra. Jelen bevezető blog Mészáros Edina (NLP Intézet) munkája.

Az „érzelmi intelligencia” azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, szabályozni, önmagunkat motiválni, az érzelmek pozitív befolyásolásával az emberi kapcsolatokat megfelelően kezelni. A kutatások és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az érzelmi intelligencia legalább olyan fontos, ha nem fontosabb az eredményesség szempontjából, mint az értelmi képességek. A projektmenedzsmentben jelentkező kihívások sikeres megoldásához is a képességeknél többet jelentő intelligenciára, sőt kreativitásra és motivációra van szükség.

A 2013.április 25-i 15. PM Műhely feladatának tekinti, hogy a pszichológia fejlődési folyamatában mutasson rá az értelmi- és érzelmi intelligencia jellemzőire, szerepükre a sikeres projektmenedzsmentben. A szakmai műhely munka fel kívánja tárni a projektmenedzserek számára legfontosabb érzelmi intelligencia összetevőket, azok általános érettségét és a fejlesztési igényeket. A Műhely blogja az intelligencia és érzelmi intelligencia jellemzőit bemutató, a Műhely beszélgetést moderáló Szatmáriné dr. Balogh Mária szervezetfejlesztő, által írt cikkét tartalmazza.

Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.