Az üzleti stratégiák gyors változása, különösen a bizonytalan végeredményű fejlesztések területén gyors reagálást, alkalmazkodást kíván. Az útkeresési folyamathoz nyújt segítséget az agilis modell szerinti működés. A modell alkalmazását módszertanok (scrum, lean/kanban, stb) segítik, de mindennél fontosabb a megvalósító csapat önszerveződése, eredmény központúsága és alkalmazkodó képessége. Az agilis modell eredményei a hagyományos projektmenedzsmentben is alkalmazhatók, jóllehet az agilis megoldás a megvalósítandó feladat rész funkcióira koncentrál, szemben a hagyományos projektmenedzsmenttel, ami a teljes komplexitást egyben próbálja meg kezelni.

A 2015. január 22-i 22. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) vizsgálni kívánja az agilitás szükségszerűségét az üzletei környezet által meghatározott szervezetek működésében, rámutatva, hogy mindez milyen különbséget mutat vezetői kompetenciák (képességek és attitűdök) területén a hagyományos projektmenedzseri vezetői kompetenciákhoz képest. A Műhely választ keres az agilis projektmenedzsment esetén történő részekre bontás-integrálás kritikus kérdéseire, a projekt felügyelet és ellenőrzés vezetői képességeket érintő specialitásaira. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Szalay Imrét és Véry Zoltánt kérték fel.

Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.