A hatalom alapja a jogalap, jogosítvány valamilyen cselekvésre, utasításra, döntéshozatalra (igen vagy nem mondására) vagy speciális, adott szervezetet érintő tevékenység végrehajtására. A hatalom jelentősen növeli annak valószínűségét, hogy a kiadott utasításokat végrehajtják, de ehhez estenként az is szükséges, hogy az utasítás találkozzon a beosztottak egyetértésével, követőkészségével. A projektek változásokat hoznak létre, ami feszültséggel és konfliktusokkal jár együtt. Ennek kézben tartásához a projektmenedzsernek megfelelő, a felelősség vállalásához és a számonkérhetőséghez kapcsolódó hatalomra van szüksége. A projektek irányítóinak a projekt szervezet felépítéshez és működtetéséhez fontos és hasznos a hatalom természetének ismerete, kritikus kérdéseinek boncolgatása, gyakorlati megnyilvánulásainak elemzése.

A 2013. január 31-i 14. PM Műhely feladatának tekinti, hogy szociológiai, illetve szervezet- és hatalomelméleti oldalról megközelítve tárgyalja és segítse a szervezeti hatalom problémakörének megértését. Az elméleti megközelítést gyakorló kollégáink tapasztalataival ütköztetve szeretnénk gondolkodni a hatalom forrásairól, szerepéről, összefüggéseiről a projektmenedzsment munka, különösen pedig ennek sikeressége szempontjából. Mindez iránymutatást, segítséget jelenthet a projektmenedzsereknek a felelősségükkel arányban lévő hatalom különféle formáinak megszerzéséhez, illetve a hatalommal való élni tudáshoz. A Műhely blogja a szociológiai szempontú bevezető előadást tartó Dr. Török L. Gábor közreműködésével készült.

Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.