Szerző: Prónay Gábor

A komplex feladatot tartalmazó, különböző érdekeket befolyásoló projektek általában változásokat hoznak létre, ami feszültségekkel és konfliktusokkal jár (különösen ha hatalmi változások is bekövetkeznek) Ebben a helyzetben a projekt sikeréért felelőséget vállaló projektmenedzser kihívása, hogy a vállalt feladat megoldásához hatalomra is szüksége van, ami általában csak korlátozottan áll rendelkezésre, jóllehet a sikerhez szükséges feltételek biztosítása a projektmenedzser feladata. Mindez speciális ismereteket és képességeket kíván a projektmenedzsertől, ami sok esetben tisztázatlan a siker reményében feladat megoldásba kezdő menedzserek előtt. Ennek megfelelően a felelősség vállalás feltételeinek és a szükséges hatalom megszerzés lehetőségeinek megvitatását tűzte ki céljául a 2010. november 25-én megrendezésre kerülő 4. Projektmenedzsment Műhely.

A globális versenyben, az ügyfelekkel is szükséges együttműködést igénylő komplex rendszerek megvalósítása projektmenedzsmentet és fejlett személyiségű, - tudású és gondolkodású (magas intellektuális teljesítményű) szakembereket igényel. A vállalatok eredményessége nagymértékben múlik a megfelelő kompetenciájú és motivációjú munkatársain. A kérdésekben megfogalmazott gondolatok rámutatnak a kompetencia meglétének, mérhetőségének és fejleszthetőségének jelentőségére, ami jelentős hozzájárulást jelenthet a projektek hatékony eredményességéhez, a sikerességhez. A felvetett gondolatok megvitatására a szeptember 23-án megrendezésre kerülő Projektmenedzsment Műhely során kerül sor.

A stratégia és a projektmenedzsment kapcsolata alapvetően meghatározza a projektmenedzsment kultúra helyzetét. A megfogalmazott gondolatok a stratégia és projektmenedzsment egymásra utaltságát hangsúlyozzák, de a projektmenedzsment vállalati jelentősége a környezethez való alkalmazkodást célzó stratégia változás/változtatás igényének mértékétől és a vállalat piaci versenyhelyzetétől függ. A felvetett gondolatok megvitatására készül a május 27-én megrendezésre kerülő Projektmenedzsment Műhely, mely így kíván hozzájárulni a hazai projektmenedzsment kultúra fejlesztés feltételeinek feltárásához.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.