A projektmenedzsment elismerten kulcstényezője a változásoknak és az üzleti sikereknek is. Ugyanakkor a projektek sok esetben nem teljesítik a kitűzött céljaikat. Az ellentmondás feloldására a projektmenedzsment szakma, a 90-es évek divatos komplexitás elméletének felhasználásával próbál speciális módszereket alkalmazni és menedzseri kompetencia elvárásokat (Competency Standards for Complex Project Management/CSCPM) előírni a komplex projektek sikerességének növelésére. A 2011. március 24-i 6. PM Műhely feladatának azt tekinti, hogy az extrém/agilis projektmenedzsment definícióját tisztázza, bemutassa a használatos új módszertanokat, vizsgálat alá vegye a hagyományos módszertanok alkalmazhatóságát és összegyűjtsön hazai extrém projekt eredményeket, tapasztalatokat. A Műhely bevezető előadását Szalay Imre tartja.

A projektek sikertényezői között jelentős szerepet játszik a projektvezetés (szponzor és projektmenedzser) kompetenciája, az alkalmazott szervezési folyamatok és módszertanok hatékonysága mellett. Az emberi tényező szerepét a vállalatok/intézmények vezetése fontosnak tarja, ugyanakkor még sem kap kellő figyelmet a projektmenedzserek kiválasztása, -képzése-minősítése, kellő érdekeltségi rendszerekkel a motiválása és gyakran hiányzik a projektmenedzseri szakma karrier terveinek kialakítása. A 2011. január 20-i 5. PM Műhely feladatának azt tekinti, hogy elsősorban a karrier tervezés és motiválást biztosító érdekeltségi rendszer kialakításának fontosságára felhívja a figyelmet és a résztvevő szakemberek tapasztalatai alapján a jó gyakorlat módszertanát és eszközeit közös tudássá tegye.

A komplex feladatot tartalmazó, különböző érdekeket befolyásoló projektek általában változásokat hoznak létre, ami feszültségekkel és konfliktusokkal jár (különösen ha hatalmi változások is bekövetkeznek) Ebben a helyzetben a projekt sikeréért felelőséget vállaló projektmenedzser kihívása, hogy a vállalt feladat megoldásához hatalomra is szüksége van, ami általában csak korlátozottan áll rendelkezésre, jóllehet a sikerhez szükséges feltételek biztosítása a projektmenedzser feladata. Mindez speciális ismereteket és képességeket kíván a projektmenedzsertől, ami sok esetben tisztázatlan a siker reményében feladat megoldásba kezdő menedzserek előtt. Ennek megfelelően a felelősség vállalás feltételeinek és a szükséges hatalom megszerzés lehetőségeinek megvitatását tűzte ki céljául a 2010. november 25-én megrendezésre kerülő 4. Projektmenedzsment Műhely.

A globális versenyben, az ügyfelekkel is szükséges együttműködést igénylő komplex rendszerek megvalósítása projektmenedzsmentet és fejlett személyiségű, - tudású és gondolkodású (magas intellektuális teljesítményű) szakembereket igényel. A vállalatok eredményessége nagymértékben múlik a megfelelő kompetenciájú és motivációjú munkatársain. A kérdésekben megfogalmazott gondolatok rámutatnak a kompetencia meglétének, mérhetőségének és fejleszthetőségének jelentőségére, ami jelentős hozzájárulást jelenthet a projektek hatékony eredményességéhez, a sikerességhez. A felvetett gondolatok megvitatására a szeptember 23-án megrendezésre kerülő Projektmenedzsment Műhely során kerül sor.

A stratégia és a projektmenedzsment kapcsolata alapvetően meghatározza a projektmenedzsment kultúra helyzetét. A megfogalmazott gondolatok a stratégia és projektmenedzsment egymásra utaltságát hangsúlyozzák, de a projektmenedzsment vállalati jelentősége a környezethez való alkalmazkodást célzó stratégia változás/változtatás igényének mértékétől és a vállalat piaci versenyhelyzetétől függ. A felvetett gondolatok megvitatására készül a május 27-én megrendezésre kerülő Projektmenedzsment Műhely, mely így kíván hozzájárulni a hazai projektmenedzsment kultúra fejlesztés feltételeinek feltárásához.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.