A hatalom alapja a jogalap, jogosítvány valamilyen cselekvésre, utasításra, döntéshozatalra (igen vagy nem mondására) vagy speciális, adott szervezetet érintő tevékenység végrehajtására. A hatalom jelentősen növeli annak valószínűségét, hogy a kiadott utasításokat végrehajtják, de ehhez estenként az is szükséges, hogy az utasítás találkozzon a beosztottak egyetértésével, követőkészségével. A projektek változásokat hoznak létre, ami feszültséggel és konfliktusokkal jár együtt. Ennek kézben tartásához a projektmenedzsernek megfelelő, a felelősség vállalásához és a számonkérhetőséghez kapcsolódó hatalomra van szüksége. A projektek irányítóinak a projekt szervezet felépítéshez és működtetéséhez fontos és hasznos a hatalom természetének ismerete, kritikus kérdéseinek boncolgatása, gyakorlati megnyilvánulásainak elemzése.

A 2013. január 31-i 14. PM Műhely feladatának tekinti, hogy szociológiai, illetve szervezet- és hatalomelméleti oldalról megközelítve tárgyalja és segítse a szervezeti hatalom problémakörének megértését. Az elméleti megközelítést gyakorló kollégáink tapasztalataival ütköztetve szeretnénk gondolkodni a hatalom forrásairól, szerepéről, összefüggéseiről a projektmenedzsment munka, különösen pedig ennek sikeressége szempontjából. Mindez iránymutatást, segítséget jelenthet a projektmenedzsereknek a felelősségükkel arányban lévő hatalom különféle formáinak megszerzéséhez, illetve a hatalommal való élni tudáshoz. A Műhely blogja a szociológiai szempontú bevezető előadást tartó Dr. Török L. Gábor közreműködésével készült.

A coaching egy olyan fejlesztő-támogató kapcsolat, melyben a coach legtöbbször egy vezetőnek nyújt segítséget abban, hogy gondolkodásmódjának, viselkedésének megváltoztatásával elérje saját céljait. A coach nem ad kész megoldást, hanem abban támogatja ügyfelét, hogy saját maga találja meg a válaszait. A projektmenedzserek és a projekt csapattagok is sok segítséget kaphatnak a coachtól az eredményességhez szükséges tennivalójukról.

A 2012. november 22-i 13. PM Műhely feladatának tekinti, hogy a munkában résztvevő kollégák tapasztalatai alapján feltárja a coaching feltételeit, lehetőségeit, módszereit a projektmenedzsment sikerességének javításában és a projektmenedzserek képesség- és attitűd fejlesztésében. Az itt összegyűjtött ismeretek segítséget jelenthetnek a projektmenedzsereknek annak megértésében, hogy mikor és milyen problémák esetén kell segítséget kérniük coachtól. A Műhely blogját a bevezető előadást tartó Bozsár Gabriella és Fodor Andrea írta.

A bizalom (trust) - a másik fél jövőbeli akciójával szembeni elvárás - a sikeres kapcsolatoknak és együttműködéseknek alapösszetevője, ennek megfelelően meghatározó tényezője a sikeres projektmenedzsmentnek. Bizalom nélkül harc van és az eredményes munka akadályokba ütközik. A bizalom speciális befektetés (a használattal nő), de a túlzott bizalom kockázattal jár, miközben hasznot hoz (költség csökkenés, hatékonyság növekedés, profit növekedés, adminisztráció/ellenőrzés csökkenés, gyorsabb munkavégzés, versenyképesség növekedés) és a szociális komplexitást csökkenti (segítségével rendkívül komplex feladatok oldhatók meg). A 2012. szeptember 20-i 12. PM Műhely feladatának tekinti, hogy munkában résztvevő kollégák tapasztalatai alapján feltárja a bizalom építés feltételeit, - lehetőségét és a projektmenedzsmentben alkalmazható módszereit. A Műhely blogját a bevezető előadást tartó Mészáros Gyula írta.

Klasszikus, hierarchikus, funkcionális egységekből felépülő szervezetekben a projektek és a projektmenedzser mozgástere alapvetően behatárolt. A szervezet egésze nem projektszemlélettel dolgozik, nem projektmunkára alakított. A projektmenedzsment vállalati elfogadását nagymértékben befolyásolja a vállalati kultúra, amit a vállalatban meglévő hitek, elvárások, értékek, viselkedések, kapcsolatok határoznak meg. A Műhelyben végiggondolásra kerül, hogy a különböző projekt fázisokban (előkészítés-tervezés-megvalósítás-lezárás) a projektmenedzser különböző módszerek alkalmazásával mit tehet, hogy a vállalati kultúrát a projekt sikere érdekében fejlessze. A 2012. május 24-i 11. PM Műhely feladatának tekinti, hogy munkában résztvevő kollégák tapasztalatainak bemutatásával rámutasson arra, hogy a projektmenedzsment kultúra hogyan hat vissza a vállalat kultúrájára, ami jelentős és fenntartható versenyelőnyt eredményezhet. A Műhely blogját a bevezető előadást tartó Bozsár Gabriella írta.

A projektmenedzsment csapatmunka, a projektben résztvevők (vállalati felső vezetés, projekt ügyfél, projekt szponzor, funkcionális menedzserek, projektmenedzsment, projektben dolgozók) feladata és felelőssége különböző, de eredmény csak együtt lehetséges. A projekteknek felső vezetői támogatásra van szükségük, amit a szponzor testesít meg. A „projekt szponzor” kifejezés a 80-as évek végén jelent meg az irodalomban (W. Briner, M. Geddes, C. Hastings : „Project Leadership”, Van Nostrand Reitnold, 1990), mint a „project manager´s boss”, aki mint „tulajdonos/owner” finanszírozza a projektet és ellenőrzi a pénzáramlást. A projekt szponzorálás a menedzsment elkötelezettsége az iránt, hogy meghatározza, megvédje és támogassa a legfontosabb tevékenységeket a projekt minden fázisában.
A 2012. február 16-i 10. PM Műhely feladatának azt tekinti, hogy feltárja a projekt szponzorok feladatait és azok végrehajtásának akadályait és összegyűjtsön módszereket, eljárásokat, technikákat amik segítséget jelenthetnek a projektmenedzsreknek a szponzorok támogatásában. A Műhely blogját a bevezető előadást tartó Szalay Imre írta.

A szervezeti szociogramok a szervezet komplexebb valóságát segítenek megismerni: kihez fordulhatok, ha valóban gyors döntésre van szükségem, ki az, aki soron kívül is beszerzi nekem a szükséges dokumentumokat, kitől kapok praktikus, hasznos tanácsot, ha elakadtam és ki az, aki mindig tudja a legfrissebb híreket? Mindezek a kérdések a projektmenedzsereket rendkívüli módon érintik, hiszen egyrészt a projektben másrészt a projekt környezetében kialakuló hálózatok segítheti vagy akadályozhatják a projekt sikeres megvalósítását. A 9. Műhely (2011. november 24) a szervezeti hálózatkutatás nemzetközileg elismert tudósainak, Barabási Albert László professzornak (Northeastern University Center For Complex Network Research) és Vicsek Tamás Széchenyi díjas kutatócsoport vezetőnek (ELTE Biológia-Fizika kutatócsoport) a Nature magazinban publikált eredményeit használja fel. A blog összeállítása a Műhely bevezető előadását tartó Vicsek András kutatási igazgató (Maven7) és Mittich Boglárka projektvezető (Maven7) közreműködésével készült.

Egyedi, extrém, komplex feladatok sikeres projekt megoldásának nélkülözhetetlen eszköze a kommunikáció, ami különösen sikertelen projekteknél kerül a figyelem középpontjába. A 8. Műhely (2011. szeptember 22) ennek megfelelően, a szakmai beszélgetésben résztvevő projektmenedzserek tapasztalatira építve próbálja elemezni a projektek kommunikációs stratégia választásának lehetőségeit, a projekt kommunikáció vállalati kultúrába illesztésének megoldásait, a kommunikációs hiányosságok kiküszöböléséhez szükséges kompetenciákat, a kommunikáció hatékony direkt és indirekt módszereit. Jelen blog összeállításában felhasználásra kerültek Lugosi Erzsébet Műhely tag előkészítő gondolatai.

Egyedi, extrém, komplex feladatok megoldásának nélkülözhetetlen eszköze a projektmenedzsment, ahol a feladatok megoldását bizonytalanságok nehezítik, a sikereket kockázatok veszélyeztetik. Jóllehet a vállalat vezetések és stratégiai célok megvalósulásáért felelős menedzserek mindezen problémákkal tisztában vannak mégis az érzékelhető, hogy a kockázatmenedzsment nem kap kellő hangsúlyt a projektek tervezésében, menedzselésében. A 7. Műhely (2011. május 19) ennek megfelelően, a szakmai beszélgetésben résztvevő projektmenedzserek tapasztalatira építve próbál választ találni a kockázatmenedzsment nem kellő alkalmazására vonatkozó kérdésekre, elsősorban az egyéni- és vállalati kockázat vállalás/kockázat kezelés feltételeinek áttekintésével. A feltételek ismeretében világossá válhatnak a kockázatmenedzsment alkalmazás érdekében teendő lépések.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.