A projektek komplexitása a résztvevők érdek-, cél- és gondolkodási eltérését is hozza magával. A menedzsment egyik legfontosabb feladata a különböző szintű- és méretű konfliktusok kölcsönös előnyökön alapuló feloldása. A közös munka sikerét a feloldatlan konfliktusok által kiváltott rossz hangulat, stressz, torzult viselkedések nagy mértékben akadályozzák. Rendkívül fontos, hogy a menedzserek tisztába legyenek a konfliktus megoldás módszereivel, amik segítségével a konfliktus feloldása vagy pozitív, teljesítménynövelő tényezővé alakítása történhet

A 2016. szeptember 15-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi és szervezeti konfliktusok rendezési módszereinek megismerését és ezek projektmenedzsmentben való alkalmazásának lehetséges módjait kívánja feltárni a résztvevők közreműködésével. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Krémer Andrást és Mosonyi Dianát kérték fel.

A projektek sikerének egyik meghatározó elem a projektben dolgozók elégedettsége, amit az határoz meg, hogy a projekt céljai, eredményes megvalósítása hogyan illeszkedik a projektben dolgozók motivációja által meghatározott egyéni érdekeltséghez. A projektmenedzserek feladat, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. Ez feladat folyamatos munkát igényel, mert az emberek motivációja az időben is erőteljesen változik.
A 2016. május 26-i 29. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi motiváció elméletének megismerését, a projektmenedzsmentben az érdekeltségi rendszerbeli felhasználási módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Horn Balázst kérték fel.

A projektekben az erőforrásokért folytatott harcban tulajdonképpen a érdekek ütközése történik meg. A projekt célok egyértelmű meghatározásának követelményét biztosító sikeres koordinációt sokszor jelentős mértékben befolyásolják az egyenes probléma megoldást kikerülni próbáló egyének játszmába torkolló, rejtett cselekedeteikkel való befolyásolása. A projekt sikeressége szempontjából fontos, hogy a projektet irányítók tisztába legyenek az emberi játszmák során tapasztalat attitűdök pszichológusok által feltárt jellemzőivel, hogy adott esetben azt felismerve a megoldás irányába befolyásolják azt.
A 2016. március 17-i 28. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi játszmák elméletének megismerését, a játszmák kezelési módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Thoman Gusztávné Anikót kérték fel.

A projekt szponzor a projekt tulajdonosa, aki a stratégiai célokból levezethető projekt célok meghatározója és a projekttel megvalósuló üzleti célok egyszemélyi felelőse. A mérhető sikertényezők meghatározásával, a kompetens projektmenedzser kiválasztásával, a projekt eredmények felhasználóinak-a projekt érdekeltek/stakeholderek érdekeinek képviseletével, a projekt erőforrások biztosításával, a projektben dolgozók érdekeltségi rendszerének meghatározásában a projekt szponzor meghatározó szerepet játszik a projekt sikeres megvalósításában.

A 2016. január 7-i 27. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerében meghatározó szerepe játszó szponzorok feladatait, felelősségeit áttekintve megoldást keres a hazai gyakorlat problémáira. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Prónay Gábort kérték fel.

A tudásmegosztásra, integrálására és tudásteremtésre irányuló törekvések igen régiek (pl. vének tanácsa, mester és tanítvány viszony stb.). Ami új a tudásmenedzsmentben (TM) és az eddigiektől eltérő, az a tudásintegráció, tudásmegosztás, a tudástranszfer módok és az infokommunikációs támogatás. Mindezek a vállalatok- és a projektek menedzsmentjében nélkülözhetetlen megoldások, jelentős hozzájárulást jelenthetnek a projektek sikeréhez és a vállalati versenyképesség elérésében.

A 2015. november 19-i 26. PM Műhely(időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) egyértelművé kívánja tenni a tudásmenedzsment (TM) jelentését, összetevőit, hasznosságát a vállalati- és projekt működés hatékonyságának növelésében, a versenyképesség és sikeresség elérésében. A szakmai műhely munka célja, hogy a hazai gyakorlat kritikus kérdéseit, valamint a sikeres megoldásokat áttekintse a részvevők tapasztalatai alapján. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Bencsik Andreát kérték fel.

A szervezetek, a fokozódó világgazdasági versenyben, előnyt jelentő új termékekkel/szolgáltatásokkal és egyre hatékonyabb működéssel próbálnak helytállni. Mindezek, a sokszor kockázatos törekvések, megkövetelik a projektmenedzsment alkalmazását és a sokoldalú projekt-program koordinálást, amit a portfoliómenedzsment tud megoldani. A menedzsment módszertan és megfelelő együttműködési kultúra mellett a sikerhez hatékony szervezeti felépítés szükséges, amit a projekt irodák (PMO-k) tudnak megvalósítani.

A ''2015. szeptember 17-i 25. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) vizsgálni kívánja a hatékonyan megvalósuló portfoliómenedzsment és az abban közreműködő PMO-k feladatait, sikeres megvalósításuk feltételeit. A Műhely a résztvevők tapasztalatai alapján a hazai gyakorlatot kívánja áttekinteni, keresve a jó megoldásokat illetve feltárva az elkerülendő tévutakat. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Fodor Andreát és Szalay Imrét kérték fel.

A projektek menedzselésében kritikus kérdés a különböző szakmai kultúrájú és motivációjú szakemberek csapattá alakítása. Alapvető a projekt résztvevők együttműködésének elősegítése a kölcsönös bizalom és elismerés elősegítésével. Ezt a feladatot a vállalati-intézményi környezet elősegítheti vagy megnehezítheti, de a tényleges megoldás a projekt vezetés, benne a szponzor és az általa kiválasztott projektmenedzser felelőssége.

A 2015. május 14-i 24. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) vizsgálni kívánja a csapatépítés kritikus kérdéseit benne a csapat tagok kiválasztásának megoldásait, az egyes tagok motivációjának figyelembe vételét, a hatékony csapat munka elérésének lehetőségeit, a csapat szellem fenntartását, az esetlegesen keletkező zavarok megoldását. A Műhely arra keresi a választ, hogy a sikeres projektcsapat összeállításához a projektvezetőnek milyen eszközök állnak a rendelkezésére, mik a kritikus kérdések és hogy a mai projektmenedzsment gyakorlatban van-e ezek alkalmazására lehetősége. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Peuker Gabriellát kérték fel.

Számos definíció létezik a „projekt”-re. Ezek között van,ami úgy fogalmaz, hogy a projekt azért jön létre, mert van egy probléma, amit meg kell oldani: a jelenlegi, nem megfelelő állapotból el kéne jutni a kívánatos állapotba. Azonban sok projektmenedzsertől lehet hallani, hogy „semmi értelme” annak a projektnek, amit rábíztak - mert ez nem lesz megoldás arra a problémára, amire szánták. Vajon hogyan készítették elő ezeket a projekteket? Milyen problémafeltáró és megoldáskereső folyamat előzte meg a projekt indítást ?
Sok projektnél kérdéses, hogy a valós problémát oldjuk-e meg. Vagy csak egy tünetet kezelünk, az első eszünkbe jutott „megoldással”? Felderítjük-e szisztematikusan a látható, érezhető tünetek alapvető, kiváltó okát vagy okait? Kihasználjuk-e kreativitásunkat, hogy megoldási alternatívákat keressünk? Használjuk-e az érdekeltek szempontjait, ötleteit, tudását? Elegendő alternatíva közül választjuk-e ki a végrehajtandó megoldást? Egyáltalán, ki mondja meg, mi a probléma? Ki dönti el, hogy jó utat választottunk-e? Vagyis: ki határozza meg, mire indítunk projektet?

A 2015. március 19-i 23. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) vizsgálni kívánja a projekt előkészítés folyamatát. A Műhely választ keres a projekt által megoldandó probléma megértésére és kreatív megoldására. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Bozsár Gabriellát kérték fel.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.