SZERVEZETEK VÁLTOZÁSÁNAK IGÉNYEI, LEHETŐSÉGEI ÉS MEGOLDÁSI MÓDJAI

írta: Prónay Gábor dátum: 2018. január 13. 11:16:06
Címkék: Szervezetfejlesztés, architektúra fejlesztés módszertana, stratégia, szervezeti kultúra, TOGAF, BPR, lean, SixSigma, scrum, agile, Prince, PMBok, projektmenedzsment, projekt kompetenciák

Bálint Ákos-Vereczkei Brigitta : Szervezetek változásának igényei, lehetőségei és megoldási módjai

Egy szervezet változásait, annak architektúráján tudjuk értelmezni, beleértve ebbe a vállalati célok rendszerét, a szervezeti felépítését, folyamatrendszerét, adatainak és alkalmazásainak körét és együttműködésüket, valamint a mindezek működéséhez szükséges infrastruktúrát. A Műhely bevezető előadás előadás célja a komplex változások rendszerszintű kezelésének bemutatása (szervezetek architektúrájának összetevői : hierarchia, kultúra, folyamatok, alkalmazások, infrastruktúra elemek ; fejlesztési módszertanok : szervezetfejlesztés (BPR, Lean, Six Sigma), szervezeti kultúra fejlesztés (OD), alkalmazás fejlesztési módszertanok (SSADM, RUP, Agile), infrastruktúra fejlesztési módszertanok). Annak érdekében, hogy a változásokat kontrollált keretek között tehessük meg, olyan módszertani keretrendszert kell kialakítani, amely az architektúra fejlesztését telje körűen kezeli és biztosítja a kapcsolatot az üzemeltetési módszerekkel, a megoldás fejlesztési módszertanokkal és a változások menedzseléséhez szükséges projektmenedzsment módszertanokkal. A TOGAF nemzetközi vállalati architektúra fejlesztési módszertanban összekapcsolódnak az üzemeletetés menedzsment-, projekt-program portfólió menedzsment és a szakma specifikus keret módszertan.

Architektúra fejlesztési módszertanoknak


nevezzük azokat a módszertanokat, amelyek a vállalat üzleti képességeinek megváltoztatása érdekében a teljes működésre, integráltan tekintenek és a fejlesztést is az összes dimenzió figyelembe vételével tervezik és hajtják végre. Ilyen módszertanok jellemzően:
• TOGAF
• BPR
• OD

Üzemeltetés menedzsment módszertanok


azok a módszertanok, amelyek a vállalat folyamatos működését, öntanulását és fejlesztését biztosítják. Ilyen módszertanok jellemzően:
• Minőségirányítási rendszerek
• Lean
• SixSigma

Projekt-, program- és portfolió menedzsment


módszertanok biztosítják a változások megvalósulásának tervezhetőségét és kontrollját. Ezek a módszertanok olyan általános keretrendszert biztosítanak, amelyek működési folyamataikban, szerep és felelősségi rendszereiben, kontrolljaikban a változások céljainak elérésére fókuszálnak. A projektek meghatározott időre szólnak, átmenetiek és olyan új állapotot hoznak létre, amely korábban nem létezett. A legelterjedtebb projekt módszertanok:
• PRINCE
• PMBOK
• IPMA
• Agile
• SCRUM

Megoldás fejlesztési módszertanok


alatt olyan módszertanokat értünk, amelyek a fizikai megvalósításhoz adnak működési és/vagy technológiai kereteket. Informatikai fejlesztések esetén ilyen keretmódszertanok az egy-egy meghatározó technológiához (például: SAP Solution manager, Microsoft Solutions Framwork) kapcsolódó bevezetési módszertanok, de ehhez hasonló módszertanokkal találkozhatunk az építőiparban, gyártásban és más területeken is.

Az egyes menedzsment keretrendszerek kapcsolódnak egymáshoz. A vállalatok napi működését alapvetően az üzleti tervezés és az üzemeltetés menedzsment garantálja. Az üzleti tervezés azonban – ideális esetben egy professzionális üzleti stratégiából levezetetten – változási igényeket is támaszt, amelyek a vállalati architektúrán tervezhetők, a változások megvalósítása pedig projektmenedzsmenttel biztosítható. A tényleges megoldások így ennek a két módszertani keretrendszernek a közös, integrált alkalmazásával biztosíthatók.

ÖSSZEGZÉS


A Műhely célja a szervezetfejlesztés kritikus kérdéseinek áttekintése és annak megvitatása, hogy ez a stratégiailag meghatározó feladat hogyan oldható meg sikeresen projektmenedzsment eszközökkel.. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítheti a projektmenedzsment munka hatékonyságának fejlődését, a vállalati stratégiai célok eredményes megvalósulását.

A 36. PM Műhely (2018. január 25. 16:00-18:00, BME Infopark I. B. 110) témájához kapcsolódó, megbeszélendő kérdések:
1. Milyen szervezetfejlesztési megoldásokkal találkoztak ?
2. Mik voltak a kritikus kérdések a szervezet átalakítás előkészítése során ?
3. A projektmenedzsment módszertani-, és ezen belül szervezeti megoldásai hogyan illeszkedtek a kitűzött feladathoz ?
4. Milyen kompetenciák voltak szükségesek a szervezet átalakítási projektekben ?


Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.