Szerző: Prónay Gábor

A rendkívül gyors technológiai-, piaci fejlődés, a versenyhelyzetek kiéleződése a vállalatok innovatív alkalmazkodását követeli meg, ami a megfelelő stratégia kidolgozása és kultúra fejlesztés mellett a szervezeti átalakítást is megköveteli. A szervezetek átalakítása rendkívül összetett és mivel a munkatársakat alapvetően érintő folyamat érzékeny a megvalósítás professzionalizmusára. Ezt segíti a változást megvalósító eljárásrend kidolgozása és a megvalósító projektmenedzsment. A szervezetfejlesztés összetettségének megértését, a sikeres megoldáshoz szükséges projektmenedzsment gyakorlat megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Bálint Ákosnak és Vereczkei Brigittának a projektekben nagy gyakorlatot szerzett tanácsadóknak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2018.január 25-i 36. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a vállalatok szervezetfejlesztésének stratégai céljait, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a szervezetfejlesztési projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Bálint Ákost és Vereczkei Brigittát kérték fel.

A projektekben sokféle szakmai kultúrájú szakember együttműködésére van szükség, ami az egyes szakértők egymás iránti bizalmát kell feltételezze. Ehhez azonban az szükséges, hogy a különféle területeken dolgozók legalább alapszinten tisztába legyenek az együttműködők szakterületével, gondolkodásukkal. Ezt a kölcsönös megértést, a sikeres projektekhez szükséges jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Naszádos Krisztina projektekben is nagy gyakorlatot szerzett ügyvédnőnek, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2017. november 16-i 35. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek kritikus jogi kérdéseit tekinti át és ezek megoldást vizsgálja a jogász és a projektmenedzser együttműködésében, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a különböző szakmai kultúrájú szakemberek egymás iránti bizalmának építéshez, a projektek sikerességéhez és a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására dr. Naszádos Krisztinát kérték fel.

A globalizálódó világ és a rendkívüli technológiai fejlődés jelentős befolyást gyakorol az egyes ember életére és ennek megfelelően a projektmenedzsment kultúrára. A bekövetkező változások meghatározó összetevőinek megismerése alapvető érdeke minden hatékony eredményességre törekvő szakembernek, menedzsernek, vezetőnek. Az intenzívebbé váló versenyben a sikerességhez új ismeretekre, képességekre és bizalomra épített, önszabályzó hozzáállásra van szükség.

A hazai tapasztalatok, problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Kerékfy Pál véleményformáló, informatikai szakértőnek, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2017. szeptember 21-i 34. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) az Ipar4.0-ként megfogalmazott társadalmi- és technológiai változások elemeit tekinti át és vizsgálja ezek hatásait a projektmenedzsmentre, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a szakemberek tájékoztatásához és ezen keresztül a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kerékfy Pált kérték fel.

A komplex, üzleti projektek menedzselésének kritikus kérdése a stratégiai célokhoz illeszkedő mérhető- és megvalósítható projekt célok megfogalmazása, ahol fontos elvárás megvalósítást követő üzleti siker elérése. Ebbe a folyamat kapcsolódik be a projekt szponzor és a projektmenedzser közé egy, az utóbbi időben jelentőséget kapott szereplő az üzleti elemző (business analys-BA). Az új szereplő befogadása minden szervezetnek problémát jelent, mert egyrészt a feladatok, felelősségek megosztása sokféle lehet, másrészt az együttműködéshez kölcsönös bizalomra, azaz egymás kompetenciáinak elismerésre van szükség. A hazai tapasztalatok, problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Fodor Andrea coach-nak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. május 11-i 33. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a business analyst projektbeli működését vizsgálja, nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Fodor Andreát kérték fel.

Az európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt kormányzati projektekre is igazak a nemzetközi szakirodalom megállapításai, azonban számos egyedi probléma és kockázat is jelentkezik a tervezés és a megvalósítás szakaszában. A közigazgatás-közszolgálat feladatainak nagyon eltérő nemzetközi gyakorlata is azt mutatja, hogy a kormányzat berkein belül indított projektek különleges megközelítést igényelnek, e témakör kapcsán megjelenő problémák és kockázatok pedig általános jelenségként megfigyelhetők. A hazai problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet dr. Kópiás Bence elnökhelyettesnek (KIFÜ), akit a 2015-ös 18. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM résztvevői a legjobb előadónak választottak, hogy hazai- és nemzetközi tapasztalatokra építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. február 9-i 32. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a kormányzati projektek sikerét befolyásoló jogi-politikai környezetet, közbeszerzési kötöttségeket, szervezeti felépítést, finanszírozási-, döntési-, együttműködési lehetőségeket és a szükséges kompetenciákat vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kópiás Bencét kérték fel.

A nők projektmenedzsmentben való aránya az utóbbi évtizedben megnőtt, de még így jelentősen elmarad a férfiakétól. A nők munkavállalásának növekedésével a projektmenedzsment szakmai közvélemény számára is egyre fontosabbá válik a nemek közötti megértés és az ezzel szoros kapcsolatban lévő együttműködési képesség növelése. Ezt a folyamatot kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés, a hazai- és nemzetközi trendek megismerésével, valamint a Műhely munkában résztvevő projektmenedzserek tapasztalatainak bemutatásával. Köszönet Czifra Julianna PMP-nek, a 2013-as ÉV PROJEKTMENEDZSERE-nek aki nemzetközi-, hazai- és saját tapasztalatokra építve, vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2016. november 17-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló együttműködések nő-férfi viszonyait vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Czifra Julianna PMP-t, a 2013-as ÉV PROJEKTEMENDZSERÉ-t kérték fel.

A projektek komplexitása a résztvevők érdek-, cél- és gondolkodási eltérését is hozza magával. A menedzsment egyik legfontosabb feladata a különböző szintű- és méretű konfliktusok kölcsönös előnyökön alapuló feloldása. A közös munka sikerét a feloldatlan konfliktusok által kiváltott rossz hangulat, stressz, torzult viselkedések nagy mértékben akadályozzák. Rendkívül fontos, hogy a menedzserek tisztába legyenek a konfliktus megoldás módszereivel, amik segítségével a konfliktus feloldása vagy pozitív, teljesítménynövelő tényezővé alakítása történhet

A 2016. szeptember 15-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi és szervezeti konfliktusok rendezési módszereinek megismerését és ezek projektmenedzsmentben való alkalmazásának lehetséges módjait kívánja feltárni a résztvevők közreműködésével. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Krémer Andrást és Mosonyi Dianát kérték fel.

A projektek sikerének egyik meghatározó elem a projektben dolgozók elégedettsége, amit az határoz meg, hogy a projekt céljai, eredményes megvalósítása hogyan illeszkedik a projektben dolgozók motivációja által meghatározott egyéni érdekeltséghez. A projektmenedzserek feladat, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. Ez feladat folyamatos munkát igényel, mert az emberek motivációja az időben is erőteljesen változik.
A 2016. május 26-i 29. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi motiváció elméletének megismerését, a projektmenedzsmentben az érdekeltségi rendszerbeli felhasználási módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Horn Balázst kérték fel.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.