A komplex, üzleti projektek menedzselésének kritikus kérdése a stratégiai célokhoz illeszkedő mérhető- és megvalósítható projekt célok megfogalmazása, ahol fontos elvárás megvalósítást követő üzleti siker elérése. Ebbe a folyamat kapcsolódik be a projekt szponzor és a projektmenedzser közé egy, az utóbbi időben jelentőséget kapott szereplő az üzleti elemző (business analys-BA). Az új szereplő befogadása minden szervezetnek problémát jelent, mert egyrészt a feladatok, felelősségek megosztása sokféle lehet, másrészt az együttműködéshez kölcsönös bizalomra, azaz egymás kompetenciáinak elismerésre van szükség. A hazai tapasztalatok, problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Fodor Andrea coach-nak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. május 11-i 33. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a business analyst projektbeli működését vizsgálja, nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Fodor Andreát kérték fel.

Az európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt kormányzati projektekre is igazak a nemzetközi szakirodalom megállapításai, azonban számos egyedi probléma és kockázat is jelentkezik a tervezés és a megvalósítás szakaszában. A közigazgatás-közszolgálat feladatainak nagyon eltérő nemzetközi gyakorlata is azt mutatja, hogy a kormányzat berkein belül indított projektek különleges megközelítést igényelnek, e témakör kapcsán megjelenő problémák és kockázatok pedig általános jelenségként megfigyelhetők. A hazai problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet dr. Kópiás Bence elnökhelyettesnek (KIFÜ), akit a 2015-ös 18. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM résztvevői a legjobb előadónak választottak, hogy hazai- és nemzetközi tapasztalatokra építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. február 9-i 32. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a kormányzati projektek sikerét befolyásoló jogi-politikai környezetet, közbeszerzési kötöttségeket, szervezeti felépítést, finanszírozási-, döntési-, együttműködési lehetőségeket és a szükséges kompetenciákat vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kópiás Bencét kérték fel.

A nők projektmenedzsmentben való aránya az utóbbi évtizedben megnőtt, de még így jelentősen elmarad a férfiakétól. A nők munkavállalásának növekedésével a projektmenedzsment szakmai közvélemény számára is egyre fontosabbá válik a nemek közötti megértés és az ezzel szoros kapcsolatban lévő együttműködési képesség növelése. Ezt a folyamatot kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés, a hazai- és nemzetközi trendek megismerésével, valamint a Műhely munkában résztvevő projektmenedzserek tapasztalatainak bemutatásával. Köszönet Czifra Julianna PMP-nek, a 2013-as ÉV PROJEKTMENEDZSERE-nek aki nemzetközi-, hazai- és saját tapasztalatokra építve, vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2016. november 17-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló együttműködések nő-férfi viszonyait vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Czifra Julianna PMP-t, a 2013-as ÉV PROJEKTEMENDZSERÉ-t kérték fel.

A projektek komplexitása a résztvevők érdek-, cél- és gondolkodási eltérését is hozza magával. A menedzsment egyik legfontosabb feladata a különböző szintű- és méretű konfliktusok kölcsönös előnyökön alapuló feloldása. A közös munka sikerét a feloldatlan konfliktusok által kiváltott rossz hangulat, stressz, torzult viselkedések nagy mértékben akadályozzák. Rendkívül fontos, hogy a menedzserek tisztába legyenek a konfliktus megoldás módszereivel, amik segítségével a konfliktus feloldása vagy pozitív, teljesítménynövelő tényezővé alakítása történhet

A 2016. szeptember 15-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi és szervezeti konfliktusok rendezési módszereinek megismerését és ezek projektmenedzsmentben való alkalmazásának lehetséges módjait kívánja feltárni a résztvevők közreműködésével. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Krémer Andrást és Mosonyi Dianát kérték fel.

A projektek sikerének egyik meghatározó elem a projektben dolgozók elégedettsége, amit az határoz meg, hogy a projekt céljai, eredményes megvalósítása hogyan illeszkedik a projektben dolgozók motivációja által meghatározott egyéni érdekeltséghez. A projektmenedzserek feladat, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. Ez feladat folyamatos munkát igényel, mert az emberek motivációja az időben is erőteljesen változik.
A 2016. május 26-i 29. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi motiváció elméletének megismerését, a projektmenedzsmentben az érdekeltségi rendszerbeli felhasználási módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Horn Balázst kérték fel.

A projektekben az erőforrásokért folytatott harcban tulajdonképpen a érdekek ütközése történik meg. A projekt célok egyértelmű meghatározásának követelményét biztosító sikeres koordinációt sokszor jelentős mértékben befolyásolják az egyenes probléma megoldást kikerülni próbáló egyének játszmába torkolló, rejtett cselekedeteikkel való befolyásolása. A projekt sikeressége szempontjából fontos, hogy a projektet irányítók tisztába legyenek az emberi játszmák során tapasztalat attitűdök pszichológusok által feltárt jellemzőivel, hogy adott esetben azt felismerve a megoldás irányába befolyásolják azt.
A 2016. március 17-i 28. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló emberi játszmák elméletének megismerését, a játszmák kezelési módjainak, a hazai gyakorlat tapasztalatainak megismerését kívánja elősegíteni. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Thoman Gusztávné Anikót kérték fel.

A projekt szponzor a projekt tulajdonosa, aki a stratégiai célokból levezethető projekt célok meghatározója és a projekttel megvalósuló üzleti célok egyszemélyi felelőse. A mérhető sikertényezők meghatározásával, a kompetens projektmenedzser kiválasztásával, a projekt eredmények felhasználóinak-a projekt érdekeltek/stakeholderek érdekeinek képviseletével, a projekt erőforrások biztosításával, a projektben dolgozók érdekeltségi rendszerének meghatározásában a projekt szponzor meghatározó szerepet játszik a projekt sikeres megvalósításában.

A 2016. január 7-i 27. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerében meghatározó szerepe játszó szponzorok feladatait, felelősségeit áttekintve megoldást keres a hazai gyakorlat problémáira. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Prónay Gábort kérték fel.

A tudásmegosztásra, integrálására és tudásteremtésre irányuló törekvések igen régiek (pl. vének tanácsa, mester és tanítvány viszony stb.). Ami új a tudásmenedzsmentben (TM) és az eddigiektől eltérő, az a tudásintegráció, tudásmegosztás, a tudástranszfer módok és az infokommunikációs támogatás. Mindezek a vállalatok- és a projektek menedzsmentjében nélkülözhetetlen megoldások, jelentős hozzájárulást jelenthetnek a projektek sikeréhez és a vállalati versenyképesség elérésében.

A 2015. november 19-i 26. PM Műhely(időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) egyértelművé kívánja tenni a tudásmenedzsment (TM) jelentését, összetevőit, hasznosságát a vállalati- és projekt működés hatékonyságának növelésében, a versenyképesség és sikeresség elérésében. A szakmai műhely munka célja, hogy a hazai gyakorlat kritikus kérdéseit, valamint a sikeres megoldásokat áttekintse a részvevők tapasztalatai alapján. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására Bencsik Andreát kérték fel.

Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.