A projektmenedzsment módszertana a megnevezése óta eltelt 60 évben finomodott, gazdagodott, fejlődött, de igazán újdonsággal csak a portfólió menedzsment és az agilis szemléletmód bevezetése szolgált. A szakirodalom egy újabb témát vet fel az utóbbi időkben és ez a komplexitás kérdése, ami itthon még nem annyiszor szóba hozott téma. A Műhely beszélgetés most ennek a témának a megértését kívánja elősegíteni. Köszönet Szalay Imrének, komplex hazai- és nemzetközi projektekben gyakorlatot szerzett projekt/program vezetőnek, tanácsadónak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2018. szeptember 20-i 38. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a komplex projektekbeli megjelenését fajtáit, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a komplex projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Szalay Imrét kérték fel.

A komplex rendszereket megvalósító projektek fontos része a megoldáshoz szükséges szaktudások és modern technológiai rendszerek beszerzése és integrálása. A hatékony beszerzések megvalósítását szigorú üzleti feltételek követelik meg, de ehhez szükséges a beszerzési szakma kompetenciája (piac ismeret, stratégiai-üzleti tudás és tapasztalat, tárgyalási-érdekegyeztetési-, kockázatvállalási képesség, jogi-szerződéskötési gyakorlat), ami csak hosszabb idő alatt szerezhető meg. Az ilyen kompetenciájú szakértők projektbe integráláshoz a projektmenedzsernek értenie kell a beszerzési folyamat összetettségét. Ennek a folyamatnak a megértését kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Kovács Attilának a nagy projektekben megvalósuló hazai- és nemzetközi gyakorlatot szerzett beszerzési tanácsadóknak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2018. április 19-i 37. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projekt beszerzések céljait, fajtáit, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a projektek beszerzéseinek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kovács Attilát kérték fel.

A rendkívül gyors technológiai-, piaci fejlődés, a versenyhelyzetek kiéleződése a vállalatok innovatív alkalmazkodását követeli meg, ami a megfelelő stratégia kidolgozása és kultúra fejlesztés mellett a szervezeti átalakítást is megköveteli. A szervezetek átalakítása rendkívül összetett és mivel a munkatársakat alapvetően érintő folyamat érzékeny a megvalósítás professzionalizmusára. Ezt segíti a változást megvalósító eljárásrend kidolgozása és a megvalósító projektmenedzsment. A szervezetfejlesztés összetettségének megértését, a sikeres megoldáshoz szükséges projektmenedzsment gyakorlat megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Bálint Ákosnak és Vereczkei Brigittának a projektekben nagy gyakorlatot szerzett tanácsadóknak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2018.január 25-i 36. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a vállalatok szervezetfejlesztésének stratégai céljait, folyamatait és megvalósító projektek kritikus kérdéseit, megoldási módjait tekinti át azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a szervezetfejlesztési projektek sikerességéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Bálint Ákost és Vereczkei Brigittát kérték fel.

A projektekben sokféle szakmai kultúrájú szakember együttműködésére van szükség, ami az egyes szakértők egymás iránti bizalmát kell feltételezze. Ehhez azonban az szükséges, hogy a különféle területeken dolgozók legalább alapszinten tisztába legyenek az együttműködők szakterületével, gondolkodásukkal. Ezt a kölcsönös megértést, a sikeres projektekhez szükséges jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Naszádos Krisztina projektekben is nagy gyakorlatot szerzett ügyvédnőnek, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2017. november 16-i 35. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek kritikus jogi kérdéseit tekinti át és ezek megoldást vizsgálja a jogász és a projektmenedzser együttműködésében, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a különböző szakmai kultúrájú szakemberek egymás iránti bizalmának építéshez, a projektek sikerességéhez és a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására dr. Naszádos Krisztinát kérték fel.

A globalizálódó világ és a rendkívüli technológiai fejlődés jelentős befolyást gyakorol az egyes ember életére és ennek megfelelően a projektmenedzsment kultúrára. A bekövetkező változások meghatározó összetevőinek megismerése alapvető érdeke minden hatékony eredményességre törekvő szakembernek, menedzsernek, vezetőnek. Az intenzívebbé váló versenyben a sikerességhez új ismeretekre, képességekre és bizalomra épített, önszabályzó hozzáállásra van szükség.

A hazai tapasztalatok, problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Kerékfy Pál véleményformáló, informatikai szakértőnek, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.

A 2017. szeptember 21-i 34. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) az Ipar4.0-ként megfogalmazott társadalmi- és technológiai változások elemeit tekinti át és vizsgálja ezek hatásait a projektmenedzsmentre, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a szakemberek tájékoztatásához és ezen keresztül a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kerékfy Pált kérték fel.

A komplex, üzleti projektek menedzselésének kritikus kérdése a stratégiai célokhoz illeszkedő mérhető- és megvalósítható projekt célok megfogalmazása, ahol fontos elvárás megvalósítást követő üzleti siker elérése. Ebbe a folyamat kapcsolódik be a projekt szponzor és a projektmenedzser közé egy, az utóbbi időben jelentőséget kapott szereplő az üzleti elemző (business analys-BA). Az új szereplő befogadása minden szervezetnek problémát jelent, mert egyrészt a feladatok, felelősségek megosztása sokféle lehet, másrészt az együttműködéshez kölcsönös bizalomra, azaz egymás kompetenciáinak elismerésre van szükség. A hazai tapasztalatok, problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet Fodor Andrea coach-nak, hogy tapasztalataira építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. május 11-i 33. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a business analyst projektbeli működését vizsgálja, nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján, azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Fodor Andreát kérték fel.

Az európai uniós forrásból megvalósuló kiemelt kormányzati projektekre is igazak a nemzetközi szakirodalom megállapításai, azonban számos egyedi probléma és kockázat is jelentkezik a tervezés és a megvalósítás szakaszában. A közigazgatás-közszolgálat feladatainak nagyon eltérő nemzetközi gyakorlata is azt mutatja, hogy a kormányzat berkein belül indított projektek különleges megközelítést igényelnek, e témakör kapcsán megjelenő problémák és kockázatok pedig általános jelenségként megfigyelhetők. A hazai problémák megértését és a jó megoldások megtalálását kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés. Köszönet dr. Kópiás Bence elnökhelyettesnek (KIFÜ), akit a 2015-ös 18. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM résztvevői a legjobb előadónak választottak, hogy hazai- és nemzetközi tapasztalatokra építve vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2017. február 9-i 32. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a kormányzati projektek sikerét befolyásoló jogi-politikai környezetet, közbeszerzési kötöttségeket, szervezeti felépítést, finanszírozási-, döntési-, együttműködési lehetőségeket és a szükséges kompetenciákat vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Kópiás Bencét kérték fel.

A nők projektmenedzsmentben való aránya az utóbbi évtizedben megnőtt, de még így jelentősen elmarad a férfiakétól. A nők munkavállalásának növekedésével a projektmenedzsment szakmai közvélemény számára is egyre fontosabbá válik a nemek közötti megértés és az ezzel szoros kapcsolatban lévő együttműködési képesség növelése. Ezt a folyamatot kívánja elősegíteni a Műhely beszélgetés, a hazai- és nemzetközi trendek megismerésével, valamint a Műhely munkában résztvevő projektmenedzserek tapasztalatainak bemutatásával. Köszönet Czifra Julianna PMP-nek, a 2013-as ÉV PROJEKTMENEDZSERE-nek aki nemzetközi-, hazai- és saját tapasztalatokra építve, vállalta a téma végiggondolását, feldolgozását és mediátorként a Műhely munka támogatását.
A 2016. november 17-i 30. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) a projektek sikerét befolyásoló együttműködések nő-férfi viszonyait vizsgálja nemzetközi- és hazai tapasztalatok alapján azzal a céllal, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon a kölcsönös megértéshez és a szakmai közvélemény eredményességet elősegítő befolyásolásához. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Czifra Julianna PMP-t, a 2013-as ÉV PROJEKTEMENDZSERÉ-t kérték fel.

1 2 3 4 5
Olvasói sarok
[ 2011-09-23 ] PROJEKTEK KOMMUNIKÁCIÓS TERÜLETEI ÉS KRITIKUS KÉRDÉSEI - rg01
"[q=Ákos:]PM-ként mindig igyekszem elérni, hogy a szaké..."
[ 2010-05-21 ] Stratégia és projektmenedzsment - Balogh Kálmán
"== Innováció – vállalati stratégia – projektkultúra ==..."
További témák »
.