hozzászólások

A rugalmas vezetésről és kontrollról

A teljes cikk ezen a linken található: A rugalmas vezetésről és kontrollról
Van, amit statikusan, s van, amit rugalmasan kell illetve érdemes kezelnünk. Attól függően, hogy mit kíván az üzleti-, illetve a pénzügyi szituáció. A vezetői számviteltől ne várjunk rugalmasságot, de a pénzközpontú controlling a rugalmasság terepe. Míg a menedzsmentkontroll a holisztikus szemléletével, s integritásával segít bennünket.

2012. június 22. 10:32:13

RUGALMAS VEZETÉSI ÉS KONTROLLING

A folyamatosan gyorsulva rohanó világunkban a versenyben maradás érdekében újabb és újabb módszereket és eljárásokat kell kidolgoznunk és újabb és újabb eszközöket kell alkalmaznunk a vezetés minden szintjén, a kontrolling területén is.
Ebben a szédítő iramú fejlődésben döntő jelentőségű lépés az érzelmi intelligencia előretörése az élet minden területén, és mindenek előtt a vezetésben.
A technológia minden korábbi elképzelésünket felülmúló fejlődés ellensúlyozásának is tekinthető az emberi tényezők szerepének növelésére irányuló törekvések.
A mai élet elvárt teljesítményeihez már nem elegek a száraz tényekre és a fejlett technikára alapozott megoldások még a nagyon is "száraz" tényeket alkalmazó kontroling területén sem. Az emberek ma már többet akarnak, annál, mint hogy egy gépezett " alkatrészei" legyenek, valami olyant akarnak, ami meghaladja a tegnap elérteket, amiben részesei lehetnek az "alkotásnak".
Az érzelmi intelligencia területén elért legújabb kutatások tudományosan megalapozták a rugalmas gondolkodás és vezetés kidolgozásának lehetőségét. A Damian Hughes "Liquid thinking" és "Liquid leadership" című 2009-ben megjelent könyveiben számos meggyőző példa olvasható a rugalmas gondolkodás és vezetés kedvező hatásairól.
A több mint egy évszázad alatt kialakult és jelentős dominanciát elért IQ centrikus szemlélet alaposan bekorlátozta, egysíkúvá tette gondolkodásunkat és a vezetést.
Az IQ dominancia olyan mértékben a "racionálisan" számszerűsíthető argumentumokat helyezte előtérbe, hogy az érzelmi tényezők szinte teljes mértékben kiszorultak gondolkodásunkból és a vezetésből, különösen a számvitel és a kontrolling területén.
Az elmúlt fél évszázadban ez a tendencia általánossá vált, de különösen megnyilvánult ez az üzleti életben.
Az iskolai oktatásban és főleg az üzleti iskolákban és a vezetőképzésben egyeduralkodóvá vált az IQ dominanciára alapozó oktatás.
Az IQ dominancián alapuló gondolkodásunk megfosztott bennünket az érzelmi tényezők sokszor nagyon is hasznos figyelembevételétől.

Az IQ dominancia alapú gondolkodásunk mindenáron racionális tényekre koncentrálása az érzelmi tényezők figyelmen kívül hagyása mellett, lényegében kizárta a tudatalattinkban rejlő kimeríthetetlen információforrás hasznosításának lehetőségét is.

Az elmondottak alapján még inkább érthető Edward de Bono azon megállapítása, hogy tévedéseink és hibáink 90%-ának forrása a merev gondolkodásunk.
A tudományos vizsgálatok és Damian Hughes könyveiben olvasott briliáns példák azt bizonyítják, hogy a közhiedelemmel szemben az érzelmi tényezőknek a gondolkodásunkban és a vezetésben történő, az eddiginél jóval nagyobb mértékű figyelembe vétele, nem hogy csökkenti, hanem éppen jelentősen növeli a magán és üzleti céljaink elérésének esélyeit.
Az IQ dominanciájú "világlátásunkat" fel kell, hogy váltsa a kiegyensúlyozott IQ - EQ alapú "világlátás", ami azt jelenti, hogy a mindent uraló, fokozatosan elembertelenedő, számszerűsíthető racionalitást, színesebbé, emberibbé teszi az érzelmi tényezőknek az eddiginél jóval nagyobb mértékű, de még "ésszerű" beengedése a magán és üzleti életünkbe, a vezetés minden területén.
A "merev gondolkodás", mint általános jelenség, az IQ dominanciájú felkészültségű emberek körében lényegében elismert, elvárt magatartás. A "merev gondolkodás" mértéke és hatása természetesen egyénenként jelentősen eltérő. Az eltérések nagyon jelentősek is lehetnek. Szélső esetben az is lehet, hogy valakiknek az IQ dominanciájú képzés ellenére sikerült megőriznie a jobb és a bal agyféltek kiegyensúlyozott együttműködését.
Itt az ideje, hogy a vezetés hatékonyságát az érzelmi tényezők széleskörű figyelembevételével növeljük, adjunk teret az egyén kezdeményező képességének még olyan területeken is, mint a számvitel és a kontrolling.

Budapest, 2012.06.22. DR. G. Tóth Károly

2010. október 18. 20:02:03

http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText0=*l*nyege!

Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
Archívum
.