A rendszerelvű építkezésről

írta: Véry Zoltán dátum: 2015. augusztus 2. 13:54:52
Címkék: Build, Architect, System, Social System, Mindmill & Technology System, System Thinking

Az építésről és építettségről lesz szó ...

A rendszerezés

Rend a lelke a szervezetnek is. Rendszerszerűen építkezzünk! Tárgyi és szellemi szinten egyaránt. Tervezéskor és építéskor többféle rendet kell, hogy kreáljunk a rend/rendezetlenség megkülönböztetéssel. A határolás lesz a rendszer, a rendezetlenség pedig annak környezete. Nem csupán az együvé tartozás a lényeges, hanem a megkülönböztetés. A differencia! Az input, transzformáció, output a gépek sajátja. A szervezeti rend a gépek, a berendezések, az eszközök és a humán értelem rendje, összrendszere. A részek alkotják az egészet, a részek azonban sokfélék.

„Ezekből a részekből, ebből a kusza, cél nélküli, megfejhetetlenül egymás mellé halmozott anyagból rögtön elkezdi építeni első konstrukcióit az ember, mert szükségképpen egységben kell élnie. Az embernek nem lehet nem konstruálni; akármilyen szűk körű legyen reális világa, abban a körben egy rendszer tagja minden tapasztalata: a reális világé, azé a világé. A rendszerezésnek ez a szükségszerűsége nem ismereti, nem akarati, nem érzelmi. Az ember első kultúrélménye nem eszköz készítése, nem a tagolt beszéd megalkotása, hanem a rendszerezés.”(Zalai)

Sokoldalú szervezeti rend

Jól ismerjük a szervezeti hatalmi (hierarchikus) rendet. Az egyetemeken, főiskolákon, vállalati tanodákban szinte csak azt tanítják szervezeti felépítésként, mintegy száz éve. Pedig a szervezet felépítése már száz évvel ezelőtt is sokféle volt. Harrington Emerson (ki nem követte Taylort) sokat tett és beszélt a vasút- és mozdonyépítés korában a „függőségi-láncokról”, amit ma folyamatként ismerünk. A hálózat pedig az épülő, terjeszkedő vasúthálózat volt. Állomásokkal, telephellyel, szervezeti tagokkal, kapcsolódásokkal, távíróval, járatokkal. Mint ma a számítógéphálózat. Hálózati- és folyamati-rend mindig volt. Lesz is!

Vajon a szervezetrendszer döntéshozó gépezet csupán?

Igen, az is! "A szervezet nagyon sokféle dolog egyidőben. Magyarázatul szolgáljanak a metaforák." (G. Morgan)

A szervezeti rend nem állandó, hanem állandóan változó dolog. Mert ilyen a rend természete. Emergens. Ha célra hangolva kézben akarjuk tartani a rendet, akkor nem csak rendszereznünk, de iteratív módon finomítanunk, sőt hangolnunk kell. Pörgéssel, összekapcsolással, „összereszeléssel”, csiszolással. Mint az építők, berendezők, szerelők és a karmesterek teszik. Alapelemek a funkciók, a folyamatok, a struktúrák, de az összeszőttség, az értelmi összefüggés, a technológiai összefüggés, az építettség, a kontextus a legfontosabb. Úgy is mondhatnám, hogy a folyamatos ORKESZTRÁCIÓ. Az irányultság, a célra hangoltság, a rugalmasság, a gördülékenység, a dinamizmus és a szót értés. A gyors kilábalás a kizökkenésből. Főként a fordulatokból! Mert a válság/krízis mindig a mindennapjainkban ólálkodik. Nem szabad, hogy eluralkodjon a szervezet felett. Mint a betegség sem.


Figyelmükbe ajánlom Jamshid Gharajedaghi tudáspraxisát. (lásd: Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity (A Platform for Designing Business Architecture)
Link: http://booksite.elsevier.com/samplechapters/9780123859150/Front_Matter.pdf
Ő is a körkörös mozgásra, változásra, változtatásra épít. Mert a funkció, struktúra, folyamat, kontextus szelektív körforgással kezeli a hangolást, a hangolni valót. A folyamatosan keletkező-adódó szervezeti "forgács", rendezetlenség és a komplexitás terében. Iteratív módon. Minden üzleti architektúrát mozgásban, dinamikájában kell megértenünk és megterveznünk.

A szervezet mint rendszer

A szervezet olyan szociotechnikai rendszer, mely határos illetve egyidőben szociális (társas), technikai-technológiai és szabályozott (törvények, rendeletek, normák, elvárások, házirendek). Olyan rendszer, mely cselekvések és értelmes interakciók által konstituálódik. Terjeszkedik illetve adott esetben szűkül. Fontosak az input-transformation-output részrendszerek is, de értelemrendszerek (értelmes interakciók, kommunikációs események) nélkül nem működik az egész. Próbálják csak ki! Akár csak egy napon át ne beszéljenek, ne kommunikáljanak senkivel. Meglesz a hatása, eredménye. Nem csak a beáramló. és a kiáramló-anyag illetve értelem a lényeges, hanem az átalakításuk. Az anyagi- és az értelmi-transzformációk. Az átalakulások és az átalakítások. Ekként a tárolások és megőrzések is. A „stock” és a „flow”, de főképpen az emergens vonások. A Mindmill & Technology System (MM&TS) egy olyan séma, mely ezt szimbolizálja. Az alábbi ábrán ezt a polyszisztémát mutatom be:


A rendszer megkülönböztetéseit, megfigyeléseit magunk alakítjuk, finomítjuk. Az értelem a nyelv, a nyelvhasználat megkülönböztetéseiben lakozik. Nem mindegy, hogy milyen distinkciókat használunk/alakítunk a rendszerezéshez. Minden FUNKCIÓ olyat, amilyen a maga nyelvéből adódik, vagy képeznek. Akik képesek "újat" distinkcionálni.

Továbbolvasóknak

Érdemes betekinteni ezen a téren is Európa szakmai műhelyeibe és kiadványaiba. Ezúttal két ”friss” kiadványt ajánlok szíves figyelmükbe, Piero Mella professzor tollából. Jöjjünk össze és beszéljük meg!

Mella, P., Systems Thinking. Intelligence in Action, Springer, 2012.

Mella, P., The Magic Ring. Systems Thinking approach to control systems, Springer, 2014.

A SPRINGER élenjáró, színvonalas kiadó. Van, s lehet mit tanulnunk tőle.

A rendszerben gondolkodás, tervezés és építkezés benne van a vezetők és a controllerek stratégiájában, operativitásában egyaránt. De a létükben is.hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.