A szervezeti sokoldalú kontrollról lesz szó ...

A controlling, mint szociális rendszer

Nem az informatikai alkalmazás, nem is a módszertan, hanem társaság az, amit controllingrendszerként ismerünk. Azok a szervezeti szereplők, érintettek, akik kontrolltevékenységeket végeznek. Nem csak tesznek-vesznek, hanem a beszélgetnek. A tettek előtt, során és azt követően. Az értelmes munka értelmes eseményekből szövődik. Nem csak a cselekvés, de az értelem hajtja az egész céget. A controllingrendszer sokféle kontrollból tevődik. A pénzügyi kontroll részrendszer. Az összrendszer illetve a szervezeti rész-egész megértése és rendszerezése lényeges. Az is, hogy a szervezet egésze egy társadalmi-, pénzügyi-, gazdasági-rendszer része. A banki pénzvilág a cég egyik horizontja. A pénz emergens médium.

Ahhoz, hogy sokoldalúan kontrollálni tudjuk, mind a szervezeti funkciókat, mind a tevékenységeket, mind az eseményeket, ismernünk kell a szervezet struktúráit. Annak változásait, épüléseit, omlásait. A szervezet technikai-technológia, együttműködési és értelem-struktúráit egyaránt. Nem lehet hierarchikus (felelősségi egység) és függőségi-lánc (folyamat) struktúrákat követni az értelem vonatkozásában. Az értelem és az értelemvonatkozások nem hierarchikusak, nem sorosak. Az értelem hálósan szövődik. A kommunikációs csomópontok és események behálózzák a szervezetet. Annak részét és egészét. De kapcsolódnak a szervezet határain túlra is. Közvetítik a hívásokat, kapcsolódásokat. Szó nincs „külső” és „belső”, csupán "kifelé irányuló" és „befelé irányuló” kommunikációról beszélhetünk. Legyen az hagyományos vagy divatos (agile, lean startup, meetup, stb) munka- vagy alkotó-társaság. A rugalmasság, az értelem formálása és a társiasság (szövöttség, az Én és a Másik viszonya) a lényeges!

A pénzügyi controlling részrendszerei

A pénz univerzális médium a szervezetben, így a pénzügyi controller több szervezeti funkcionális rendszerrel áll kapcsolatban. Funkció alatt együvé tartozó tevékenységeket értünk, melyek képviselnek, megvalósítanak valamit az egészben. Funkció sok minden lehet, így folyamat, felelősségi egység, sőt még egyetlen személy is. Kisvállalatoknál például a „cég lelkiismerete” a KONTROLLŐR. Ő az, aki sokoldalú kontrolltevékenységet végez: előretekint, előrefut, előrejelez, felügyel, elemez, irányít, sőt, még ellenőriz is. A pénz- és sok más ügyben is. De nem csak az „ügyek” a fontosak a cégnél, hanem a projektek is. A controller együttműködik, mind a projektvezetőkkel, mind a pénzügyi vezetőkkel. Ő az, aki „bemegy” a projektbe és sokoldalú kontrollmunkát végez. Majd „kijön” és „átmegy” a pénzügy világába és ott kontrollálja (pénzügyileg) a projekteket. Ide-oda „száll” a szervezeti funkciók között. Mint a rovar a virágok között. Hoz is, visz is. A funkcionálisan tagolt szociális rendszereknek szüksége van a közvetítőkre, akik összehangolást, összeszövést, összhangot, megkülönböztetést és integrációt képviselnek. A pénzügyi controlling nem csak a szervezeti funkciókra terjed ki, de önmagát is kontroll alatt tartja. Az önreferencia része a kontrollnak.

Totális pénzügyi kontroll

Átfogja az összes szervezeti funkciót. Nem csak a minőség, a biztonság és a teljesítmény, de a pénz is totális tényező. A kontroll során sokszempontú módon figyeljük meg cégünket és környezetét. Több perspektívában egyidőben és ha képesek vagyunk rá, folyamatosan értékeljük és minősítsük az egészet. Érdekes lehet a külső minősítés is, de az önreferencia, önminősítés, öntudat még fontosabb. Mert akkor értjük meg igazán a Másikat. Pl. a versenytársakat.

Kétkörös kontroll

Ez sajnos kimaradt a hazai controlling tankönyvekből! Nem, nem csak a kontrollról beszélek, hanem a másodfokú megfigyelésről. Amikor az elsőfokú megfigyelők (vezetők, kontrolltevékenységet végzők) cselekedeteit és beszédeit egy Másik (személy) figyeli meg. Mert a másodfokú megfigyelő látja az elsőfokú megfigyelők vakfoltjait is. Azt, amit azok nem látnak. Pedig kellene látni valakinek, mert pénzügyi kontrolltényező lehet az.

A kétkörös kontroll olyan praxis (az építőiparban régóta ismert), amikor a közvetítő (a kontrollőr) másodfokú megfigyelőként, felügyelőként, kontrollőrként vesz részt a sokoldalú kontrollmunkában. Ő a projektvezető illetve a pénzügyi vezető tevékenységével, megfigyeléseivel, de a vakfoltjaival is foglalkozik. Mert ezek a vakfoltok nem a tévedésből, a mulasztásból, az esetlegességből, hanem a megkülönböztetésből, a nyelvből fakadnak. Elsősorban a szakmai nyelv az, ami megkülönbözteti a funkcionális egységeket. A nyelvhasználat és a tematizált szakmai értelem. A kontrollőr több szaknyelvet ismer, s beszél. A beszéd is integrál!


Mi az, ami változott a pénzügyi controlling szakterületen?

A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolunk:

1) a számvitel (pénzügyi analitika) dominanciája visszaesett vagy megszűnt,
2) az egyköröst, többkörös kontrolltevékenység váltotta fel,
3) a megfigyelés / felügyelet másodfokú megfigyeléssel bővült,
4) a pénz sokoldalú kontrollja kapcsolódott a nempénz kontrolltevékenységekhez,
5) a pénzügyi megfigyelés és kontroll, azonos idejű (real-time) megfigyelés és kontroll lett,
6) a Big Data technológia tovább serkenti a real-time vezetői elemzést és kontrollt

Vannak a világban ötletek, praktikák, követhető megoldások

Sok mindent nem kell kitalálnunk. Nem a több, hanem a felismert és értésre jutott a lényeges.


Új pénzügyi controlling könyvekre és tankönyvekre van szükség a jövőben! Elsősorban új szemléletre és tananyag tematikákra, forgatókönyvekre. Amikor a hallgató vagy az ismeretmegújító maga állíthatja össze a tanulni valóját és elfogadtatja azt az oktatóval/segítővel, majd tanul és feladatok megoldásával gyakorol és idővel levizsgázik. Nem csak a praktizáló cégek, de a tapasztalt mesteremberek is segíthetik a hallgatókat. Nekik amúgy is van bőven abból, amit átadhatnak, megoszthatnak.

Továbbolvasóknak a múlt tankönyveiből:

Sinkovics Alfréd: Pénzügyi kontrolling (KJK-Kerszöv, Bp., 2002)
Sinkovics Alfréd: Költség- és pénzügyi kontrolling (Complex Kiadó, Bp., 2007)

A legújabbak kiadványok:

IBM: The agile CFO
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/finance_cfo1.pdf

Platt Harlan: Lead With Cash: Cash Flow for Corporate Renewal (2010 )
http://www.amazon.com/Lead-With-Cash-Corporate-Renewal/dp/1848163754hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.