Pénzügyi tervezés

írta: Véry Zoltán dátum: 2015. július 19. 18:22:40
Címkék: Planning, Enterprise Planning, Budgeting, Financial Budgeting

A vezetés egy funkciójáról a tervezésről lesz szó ...

Modern és posztmodern

A tudományos vezetés Frederick Taylor ideája volt, mely meghatározó az oktatásban a mai napig. "Aki úgy véli, hogy a tudomány az egyedül érvényes világértelmezés, az a modernitás álláspontját képviseli. Aki a tudományt hamis világmagyarázatnak tekinti, az premodern állásponton áll. Aki viszont azt állítja, hogy a kétségtelenül érvényes tudományos világértelmezés mellett más világmagyarázatok is lehetségesek és érvényesek, az már a posztmodernt képviseli." A vezetés művészete a tudományon túl van. Ott, ahol a leleményes, eszes, intuitív, tapasztalt hús-vér ember van. Amikor a vezetői eleven Test (a Hús) tapasztalata összeköttetésben és értésben van Alter (a másik ember) tapasztalatával. Mint például a sportban a csapatoknál vagy a kamarazenészeknél van. A 21. századi vezetés lényege a vezetés művészete. Igaz, praktikus vezetői tevékenységek kísérik ezt a "művészetet". Így a tervezés és a kontroll.

A controlling a vezetés alrendszere

A controlling szociális rendszer. Olyan kommunikációrendszer, melynek a környezetében helyezkednek el a controlling szereplők. Olyan értelemrendszer, mely interakciókból (eseményekből) épül s fejlődik. Az infokommunikációs technológia csupán technikai közege a sokoldalú kontrollnak. A controlling a 25-27 éve érkezett (a nyugati világból) hazánkba. A célratörő (üzleti) s a normakövető (hivatali) szervezetekhez egyaránt. Korábban is ismert volt néhány kontroll tevékenység, de az egyoldalú volt s nem alkotott rendszert. De szervezeti funkciót sem. Az irányultsága (profit- & cash flow control) sem volt az, amit ma controllingnak ismerünk, s nevezünk. Lényegében a controlling: módszeres, rendszerezett, komplexitást-redukáló irányítást jelent. De sok minden mást is ...

Péter Horváth „szakmai guru” szerint: ”A controlling alapvető feladata a vezetők és a döntéshozók támogatása pénzügyi, üzemgazdasági eszközökkel s módszerekkel. A controlling a vezetés alrendszere amely a tervezést, a kontrollt és az információellátást hangolja össze. A controllingrendszer célja, hogy a jövedelmezőséget és a finanszírozási helyzetet javító intézkedések meghozatalát már a tervezés időszakában biztosítsa.” (Érdemes lesz ezt bővíteni, újraértelmezni!) A tervezés alapvető, s meghatározó funkció a vezetésirányításban. Másképp műveljük „hagyományos” (funkcionális) és másképp agilis vezetőként. Figyelmünket ezúttal a vállalati célképzés, céllebontás, célharmonizálás, tervezés, budgetírozás funkcióra irányítjuk.

Pénzügyi tervezés

Kezdetben a controlling a PÉNZ (cash, profit, revenues, cost) tervezését és sokoldalú kontrollját jelentette, majd a TELJESÍTMÉNY, a KAPACITÁS, a KÉPESSÉGEK és JÁRTASSÁGOK tervezését és kontrollját is. A PÉNZ univerzális médium a vállalat működésében. Jól formálható, mérhető, kapcsolható, közvetíthető. A pénzügyi tervezés és pénzügyi kontroll önálló szervezeti funkcióként működik minden vállalatnál. A cég stratégiai terveit illetve a működési terveit egyaránt le kell bontanunk. Programokra, projektekre illetve szervezeti funkciókra. Ez több szereplőt, két utat, de összehangolt munkát igényel. Ekként épül be a stratégiai-terv az éves tervbe, a pénzügyi tervekbe. Mindig sokféleképpen tagoljuk s kommunikáljuk ezeket a terveket, hogy minden szervezeti érdekelt/érintett számára beszédes, s érthető legyen az. A „Jobbítás” pénzügyi terve például azt tartalmazza, hogy a jövőben mire és mennyit költünk, hogy kijavítsuk a múlt hibáit, kerüljük a problémáit, kiküszöböljük az ellentmondásokat. Miként leszünk egyre jobbak és gördülékenyebbek (pörgősebbek)! A pénzügyi vezető (CFO) a pénzügyi tervezés „karmestere”, „művésze”. Ő az, aki a tervezés előtt és során maga köré gyűjti a pénzügyi- és nempénzügyi szervezeti szakembereket, érintetteket. A nempénzügyi tervezők és tervek fontos részei a pénzügyi tervezésnek. Nem veszíthetjük el a rendszerből a kauzalitást. A tervezés során a számszerűsítés mellett a korrelációkat kell értenünk és előírnunk.


Elemezni márpedig kell

Ahhoz, hogy célszerűen, hatékonyan és hatásosan tervezzünk, ismernünk kell a vállalat egészséges illetve beteg (ha van ilyen) működését. A normálist és kórost a szervezetben fel kell tudni ismerni a vezetőknek, a controllereknek, az elemzőknek és a tanácsadónak. Tematizálni érdemes mind a normálist, mind a kórost! Azért, hogy meg tudjuk különböztetni, nevezni és kommunikálni azt. Ahhoz, hogy kifejezzük, be kell emelnünk a szervezeti beszédbe. A hangzó-, az írásos- és képi-beszédbe. A vállalati/hivatali elemzések, minősítések és ítéletek a kórosról is kell, hogy szóljanak. Hát még arról! Mert ha nem, abba bele lehet „halni” a szervezetnek.


A vezető és/vagy a controller praxisában, eszköztárában ott kell legyenek a többszempontú, sokváltozós elemzési módszerek és eszközök. Mert egyidőben (együttállásban) láthatunk meg állapotokat, okokat és okozatokat illetve kóros területeket, eseményeket. A fenti egyszerű megoldás ebben segíthet bennünket. Ma már sokkal több minden elérhető és alkalmazható a vezető s controller számára, mint 25-27 éve volt. Használják ki! Tanítsák az újonnan érkezőknek és a hallgatóknak is! Az elemzést a jövőben a Big Data technológia is kikényszeríti majd.

Érthető, letisztult, használható "pénzügyi tervezés" magyar nyelven és kiadásban nem jelent meg. Akik megjelentettek ilyet, azok az angol vagy német tudáspraxisból merítettek, mely más perspektívát s horizontot alkalmaz, mint a magyarországi (többnyire) KKV praxis. Egyszerűen beszélni a pénzről, a vállalati pénzügyekről, a pénzfokális tervezésről nagyon kevés szerző tud csak! Márpedig tervezéskor a pénz/nempénz komplexitásról, annak megértéséről és redukálásáról van szó, s csak aztán a számokról. A pénzügyi tervezés szociális (társas) rendszer! Főleg akkor, ha money-driven a szervezet és a vezetésirányítás.

Könyvek a vállalati tervezés archívumából

Ladó László, Deli László, Kocsis József: A komplex iparvállalati tervezés módszertana (KJK, Bp., 1971)
Az általam ismert legkidolgozottabb tervezési tankönyv. Valószínű azért, mert mérnök-gazdászok készítették. Sok illusztrációval, sémával.

Erdősi Gyula: Innovatív csoportmunka és a szervezés (KJK, Bp., 1982)
A tervezés csoportos alkotótechnika is. Ez a könyv ma is ott van az egyetemek könyvtárainak polcain. Nem hiába.

Kindler József, Papp Ottó: Komplex rendszerek vizsgálata (Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1977)
Összemérési problémák és módszerek. Mérés- és skálaelmélet. Többszempontos analízistár a megfigyelés és értelmezés mérnökeitől. Azóta sem született hasonló magyar szerzőktől. Tervezők is használják.

Pompéry Béla: Tipizált vállalati információrendszer (KSH SZÁMOK, Bp., 1981)
A tervezéshez ágazati adatokra van szükség. Ez a könyv az első, mely a vegyiparnak kidolgozta azt. Szakmai kuriózum-monumentum, mely arra emlékeztet, hogy honnan indultunk. S arra is kikkel. (In Memoriam Dr. Pompéry Béla)hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.