FestJect©

írta: Véry Zoltán dátum: 2015. július 5. 18:55:55
Címkék: Festival Management, Project, Event Management, Program and Project Management

A fesztiválok menedzseléséről lesz szó ...

Sok minden megváltozott az elmúlt másfél évtizedben az üzlet- és a munka világában, de fog változni még a közeljövőben is. Kirajzolódtak tendenciák. Például: a termelés átcsoportosítása az elmaradottabb, „szegényebb” kontinensekre, a tőkejövedelmek növekedése a munkajövedelmek rovására, a vállalatok jóléti szerepvállalásának drasztikus csökkenése, a határozatlan idejű szerződések határozott idejűekre váltása, az egy emberre eső munka mennyiségének és komplexitásának növekedése, a munkaidő fragmentálódása, a munkavégzés szakaszossága (van/nincs munka). A kapitalista pénzvilág betegségről betegségre csetlik-botlik és időnként milliók sokat veszítenek a vagyonukból. Mások meg nyernek. (lásd a görög vs. pénztrojka hitelkonfliktust) Tudás és nemtudás pirospacsija ez!

A termelés, a kereskedelem és a szolgáltatások mellett egyre jelentősebb ágazat az „élménygazdaság”, melyre a termék és a szolgáltatás is jellemző, de leginkább a részvétel. Amikor egész testünkkel részt veszünk a kínált/formált élmény terében és az azt kísérő/kiegészítő fogyasztás (konzum) terében. Ilyenek a fesztiválok is. A mini-, és gigafesztiválok. Jól tudjuk: más részt venni az élményben és más tervezni, működtetni, elszámolni a fesztiválokat. Az élmény és az öröm eseményeit, tanulságait. A fesztiválok tervezése és működtetése program- és projektszerűen is történik. Sajátos projektmenedzsment eszközökkel és módszerekkel. Erről is érdemes tapasztalatot cserélni és diskurálni a szakmai körökben, műhelyekben.

Fesztiválmenedzsment (Festival Project Management)

„Egyik fesztivál követi a másikat. Fesztivál nagyhatalom vagyunk!” – mondta egy felelős kormánytisztviselő a televízióban. Én is azt tapasztalom, hogy az emberek szeretik a fesztiválokat, mert társiasságot, közelséget, közvetlen élményeket, résztvevő megfigyeléseket ígér s nyújt. Legyen az sport-, művészeti-, technikai-, vallási-, vagy sok más (pl: extrém) rendezvény. Az alábbi séma arról nyújt áttekintést, hogy egy fesztivál is rendszer, melynek három dimenziója (tere, ideje, szocialitása) van. Olyan hálózat, mely fesztiválközponttal, kapcsolódásokkal és ágensekkel épül ki és működik. Dinamika és rugalmasság.

A rendezvényszervező cégek nagyon jól tudják ezt. De mások is, akik fesztiválokat terveznek, szerveznek, bonyolítanak, nyitnak, működtetnek és zárnak. Többnyire projektszerűen. Programok, projektek, közreműködők, bedolgozók/beszállítók, technológiák, biztonságiak/rendfenntartók, szponzorok menedzselésével. Ez nagyon rugalmas dinamikus feladat. Nem csak elvárásokat, cselekvéseket (tevékenységeket), de eseményeket kell egyidőben szem előtt tartani és kezelni. A kommunikáció, mint esemény, fokozott kiépítettséget és automatizmust kíván. A dinamikus összehangolódás az emergens élmény- és konzum-térben real-time össze- és szétkapcsolódást kíván. Nem tudom, hogy a különböző projektmenedzsment módszerek s keretek (PRINCE, PMBOK) foglalkoznak-e az eseményorientált projektmenedzsmenttel is? Mert a cselekvés (tevékenység s folyamat) mellett, a történés (esemény) is a projektek fontos aspektusa, megfigyelési perspektívája. Hát még az!

A fesztiválprogram csak többszempontos megfigyeléssel, időzíthető, „járható be” és irányítható. Integrált, komplex, emergens rendszerként! Sokszor van úgy, hogy 20-50 fesztiválprogram, -projekt "fut le" összehangoltan rövid idő (2 nap) alatt, "sűrű" eseményhálóként. Sok-sok SMART (okos illetve techno-, s értelem-elegáns) eseménnyel, interakcióval.

A FestJECT (Festival Project Management) névvel jelölöm azt, hogy átfedés illetve eltérés egyidőben van a PMBOK kézikönyvben írtakkal, praxissal.

Továbbolvasóknak:

Festival and Events Manager


Link: http://agency.governmentjobs.com/grapevinetx/job_bulletin.cfm?JobID=1078960hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.