Virtual Robot FARMER 2014 - Beszélgetés Pitlik Lászlóval

írta: Véry Zoltán dátum: 2014. április 27. 08:25:51
Címkék: Robots, Virtual Robot Farmer, MYX Team, Innovact Awards 2014 Reims

Dr. Pitlik László kutatóval (MYX kutatócsoport), a Szent István Egyetem docensével beszélgetünk ...

VZ: Úgy halottam, hogy a SZIE GTK egyetemi hallgatói kutatógárdával külföldön jártatok?

PL: Igen, 2014. április elején vettünk részt Reims-ben az Innovact Awards 2014 nemzetközi innovációs versenyen, mely 18. alkalommal került immár megrendezésre. [1] A versenyre a Virtual Robot Farmer koncepciót hívták meg, mely alkotói csapata 2 vidékfejlesztő/agrármérnök BSC-s Hallgatóból (Szilágyi Levente csapatkapitányból, Flier Tamásból), ill. egy gazdálkodás és szervezés kapcsán érdekelt, előrejelzésekkel foglalkozó PhD-Hallgatóból (Varga Zoltánból) és egy Alumnus-ból (Alföldy-Boruss Andrásból) állt, aki maga is rendelkezik önálló innovatív ötlettel (vö. stressz-kutatás: [2]). A csapatot a PhD-címét éppen most megszerző Bunkóczi László - akinek a témája az agrárszektormodellek és az előrejelzés volt - és magam (Pitlik László) mentoráltuk.


VZ: Miként jutottatok ki erre a nemzetközi versenyre?

PL: A pályázati felhívás quasi véletlenszerűen került elő, került terítékre. A pályázat alapján egy, már a pályázat pillanatában lezárt, többszerzős TDK dolgozat és több folyamatban lévő szakdolgozati szándék adta. Emellett egy másik nemzetközi szál, a Noble Ideas projekt keretében az alapötlet már bejelentésre került a hazai partnerek felé is (vö. [3]). Itt még a stressz-kutatási szál és a módszertani fejlesztési szál is önálló elemként jelent meg, melyek a franciaországi versenyre már egységes Campus-pályázatként álltak össze.

A pályázat maga angol nyelven kellett, hogy elkészüljön. S a beadás után egy lavinaszerű eseménysorozat vette kezdetét, melyben a tapogatózó első verziót az elődöntőbe kerülés kapcsán először bővíteni lehetett, majd a döntőbe jutás után ezt még egy sok lépcsős részletes kidolgozás követte.

VZ: Lehet-e tudni, milyen szigorú volt a szelekció?

PL: A pályázók statisztikái nagyon szofisztikált online támogatással az alábbi oldalon láthatók: http://forum.innovact.com/en/innovact-awards/419-applicants-in-2014-article227.html

Három kategóriában lehetett nevezni: Campus, Creation, Startup. Összesen 419 pályázat érkezett. A döntőben a Campus kategória 69 pályázatából 20 nyert meghívást. [4] A pályázók zöme – talán értelemszerűen – francia volt. Összesen két magyar csapat volt jelen az 56 résztvevőt számláló döntőben. A Campus kategória döntőjébe a hazaiak mellett 1-1 dán, spanyol, ír, angol és magyar csapat jutott be.

Az Innovact Awards történetébe számos magyar szál keveredett már korábban is, sőt… Lásd: [5], [6].


VZ: Mely fázisban, milyen szempont mentén kellett kialakítani a végleges pályaművet?

PL: A pályamű kidolgozásának lépései azóta máris tananyaggá váltak, mely egyelőre csak a mindenkori kurzustagok számára érhető el teljes terjedelmében. Lásd a publikusakat a cikk végén a „Hivatkozás lista-2”-n.

VZ: Milyen felkészülési lépések voltak szükségesek a standállításhoz?

PL: A Noble Ideas projekt keretében mentorként sikerült részt vennem a bulgáriai döntőben megfigyelőként, ahonnan élőben tudósítottam a francia versenyre készülő, de Magyarországon dolgozó csapatot arról, mit illik és mit nem illik tenni egy sikeres prezentáció érdekében. A bulgáriai utat megelőzte a Noble Ideas projekt hazai bemutatója 2014 márciusában a Sirha keretében, ahol a VRF-csapat már megízlelhette a fellépés feszültségét, tétjét. Emellett a tehetséggondozási mozgalom (TDK/PhD-Klub) keretében rendszeresen dolgoztunk a lehetőségekhez mért legjobb fellépés dramaturgiai és tartalmi előkészítésén. A kulisszákat a Noble Ideas projekt teremtette meg, ahonnan 2 testre szabott rollup-ot és rengeteg angol nyelvű szóróanyagot kaptunk. Emellett sok-sok intézményt, szerveződést megszólítottunk – felkínálva a lehetőséget szóróanyagok terjesztésére. Ennek eredményeként sikerült egy remélhetőleg mások számára is szép kivitelű standot, s némileg szélesebb magyar KFI-merítést jelentő információs csomagot kialakítani. A standon két számítógép futott, az egyiken egy automatikus vetítésre kapcsolt angol nyelvű prezentáció volt látható az érdeklődők számára, a másikon egy online szakértői rendszer demo-változata futott, mely kapcsán a virtuális robot farmer egyik működési nézete- a szimuláció – testközelből vált érzékelhetővé. S talán végre már azt is illik elárulni, hogy a virtuális robot farmer koncepció nevéből adódóan egy szolgáltatás jellegű döntéstámogató megoldás, mely a publikus adatvagyonokat képes úgy értelmezni, mintha azt a gazda maga tenné meg, sőt: ez az értelmezés értelemszerűen automatizált és mindenkor a teljes adatvagyont és módszertani támogatást hasznosít ...


VZ: Milyen tapasztalatokat hozott a részvétel maga?

PL: Egyelőre talán ezt a legnehezebb még szavakba foglalni. A NIH mentor programja keretében magam is mentorként dolgozom, s a MYX-team (http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3) tagjait mindenkor arra buzdítom, hogy mindentől függetlenül mentoráltként is jelentkezzenek be, más jellegű szakértői tudás bevonása érdekében. Az Innovact pályázatkiérlelési szempontrendszere a hazai tapasztalatok mellett is tanulságos volt összeszedettsége, kiérleltsége, online kivitele és támogatása révén. A helyszínen korlátlan lehetőség nyílt a jelenlévőkkel való tárgyalásra, a szóróanyagok cseréjére, elhelyezésére. A jelenlét tapasztalatai értéke nem pótolható semmilyen erről szóló eszmefuttatással ...

VZ: Konklúzióként mi fogalmazható meg a hazai felsőoktatás számára?

PL: Remélem, egyre több és több Olvasó számára magától értetődő lesz a jövőben, hogy a képzés fókuszát a kinyilatkoztatás- és magolás-orientált megközelítés felől el kell mozdítani egyre inkább a bizonyítási, értelmezési (hermeneutikai) képességeket középpontba állító, ezáltal a tudásnak vélt kinyilatkoztatásokat kritikusan szemlélni képes, s így a gyengeségeket, hiányzó láncszemeket innovatív szemmel feltárni akaró/tudó mentalitás felé, mely szinte automatikusan vezet el újszerű megoldásokhoz. A MYX-team ennek az útnak a bejárásához kínál segítséget minden érdeklődőnek úgy, hogy a tagok maguk is folyamatában praktizálják a parázson járás mindennapjait ...

VZ: A megújulási eszmék, innovatív gondolatok, konstrukciók megindulnak s "futnak"! Bejárják az európai teret. Eljutottak Reimsbe is. A meghívott kutatókkal és más jelenlevőkkel együtt. A kutatói jelen-való-együtt-lét a legfontosabb a diskurzushoz. Heidegger "jut eszembe", aki azt mondta, hogy "A kéz minden műve a gondolkodásból adódik." Sok mindenkire, így a bölcsészekre is figyelnünk kell (pl: hermeneutákra is), hogy minden ami kell, érthető, kommunikálható, használható, kéznél-levő és kézhez-álló legyen. Van tudni való és követni való a robotika terén bőven! Köszönöm a beszélgetést, Laci! Gratulálok ezen európai s kiemelkedő teljesítményetekhez!

A fotókat készítette: Flier Tamás

Hivatkozás lista-1
[1] http://forum.innovact.com/en/innovact-awards/what-is-the-innovact-awards-article213.html
[2] http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=stressz
[3] http://miau.gau.hu/miau/187/Innovatorok%20kiadvany_web.pdf
[4] http://forum.innovact.com/fr/les-innovact-awards/les-finalistes-article233.html
[5] http://forum.innovact.com/pdf/2011/20110404_CP_Bilan_Innovact2011.pdf
[6] https://www.google.hu/search?q=hongrie+site%3Aforum.innovact.com

Hivatkozás lista-2
Maga a pályamű teljesen publikus:
[7] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/
A pályamű három szinten keletkezett: iniciáló fázis:
[8] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/DossiersAwards_Virtual-Robot-Farmer_210114.pdf
köztes fázis:
[9] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/Virtual-Robot%20Farmer_Campus_Stage2.docx
részletes fázis:
[10] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/Virtual%20Robot%20Farmer%20Patchwork.pdf
emellett a standon magán követhető volt egy folyamatos vetítést biztosító PPT :
[11] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/VRF_Innovact_Awards_2014.ppt
egy online szakértői rendszer demo:
[12] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/MY-X%20%20CONT-ROLLING-STONES.htm
mely nem más, mint egy tényadatok alapján induktív módon finomhangolt (optimalizált, kalibrált) szimulációs tér demo-megjelenítése. A standhoz tartozott két roll-up a projekt kulcsszavaival:
[13] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/NO-BLE_Roll-up_en_1_VRF.pdf
[14] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/NO-BLE_Roll-up_en_2_VRF.pdf
készült egy flyer is:
[15] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/VRF_brochure.pdf
A stand kialakítása mellett feladatként merült fel egy max. két perces bemutatkozás :
[16] http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/VRF_two_minutes.docx


hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.