Pénzfokális-kontroll vs. pénzügyi-kontroll

írta: Véry Zoltán dátum: 2011. október 15. 12:04:23
Címkék: Management Control and Compliance Control

A sokoldalúságról és a többféleségről lesz szó ...

A Pénzfokális controlling© című írásra (http://blog.mfor.hu/controlling/6275.html) több reagálás érkezett, pro és kontra, meleg és hideg. Ez így természetes. A „hideg” is érthető, mert a megújulás soha nem állt mindenki érdekében. Mail érkezett és a szakma egyik mestere dorgált: „Sajnálom, hogy olyan területekre lépsz, melynek fejlődését szabályosan megakasztod az olyan statementekkel, mint hogy a pénzügyi controlling a múlttal foglalkozik. Ez egy hülyeség.” Ez is egy vélemény, s érthető is, mert akik a korábbit képviselik és sokat tettek bele azoknak sokszor érthetetlen a változtatni akarás. Csak azt tudom válaszolni, azaz ismételni, amit a cikkben is írtam: „A magyar nyelven hozzáférhető pénzügy controlling könyvek a múltról szólnak. Foglalkozzunk a pénzügyi jelenünkkel és jövőnkkel! A világban is ezt látjuk ...” Sokoldalúan, több perspektívában és több dimenzióban kell gondolkodnunk és tennünk, mert „túl vagyunk az általánosan érvényes formák idején!”. Novalis fogalmazta ezt meg kétszáz évvel ezelőtt, de a tudomány nem hallotta meg ez idő alatt. A közgazdaságtudomány – a hitel s bizalomválság során – talán igen.

Szakmai megújulásra nem csak a válság idején (mely kikényszeríti a felismerést, s tanulsághoz vezet), de annak előtte, s utána is képesnek kell lennünk. A folyamatos megújulás (illetve jobbítás) szükségszerűség. Ami folyamatosan hoz, s nem pedig visz.

„A veszteség és a nyereség mércéje mindig az, amit meg akarunk tartani, vagy el akarunk érni.” (Figal) Ezért látjuk sokan sokféleképpen.

Megfigyelés és pluralitás

A megfigyelés konstruktivista felfogás, a plurális posztmodern. Az ismeret konstrukció. Az angol nyelvű beszédben, s gondolkodásban is megtaláljuk. Szövegbányásszunk: a plural, multidisciplinary, multiaspect, multidimensional, multiperspectives, multiattributes, multimethods, multifaceted, multicase, multilingual, multicultural, multinational, stb szavakkal a nagy szövegtérben, azaz a hálózaton. Nem csak a találatok száma a beszédes, hanem az előfordulások beágyazódása tanulmányba, beszédbe, kontextusba.

Több dimenzióban, s több perspektívában

Dimenziója a dolgoknak van.
A pénzügyi dolgoknak. Azonban „a dolgok nem csak önmagukban vannak: perspektívájuk is van; Ezért soha ne mondjad egy tüneményről, hogy ilyen vagy olyan – csak ezt mondjad: ebből és ebből a szempontból ilyennek látszik.” (Márai) Többszempontosan, több perspektívában érdemes figyelnünk és gondolkodnunk s találunk többdimenziós dolgokat a megfigyelésben, s kreálunk a gondolkodásban.

Többszempontos módon©

A többszempontúságot Kindler József professzortól tanultam, akit egész életében elkísért ez a szemlélet. Doktori disszertációjában írja: A döntéselméleti közelítésmódot választva a kockázat fogalmi meghatározására először az úgynevezett többszempontos (többtényezős, többkritériumos) döntések fogalmi keretét vázoljuk. A döntés, amint ezt már korábban említettük, választást jelent cselekvési változatok (alternatívák) között. A cselekvési változatok és a tényállapotok által együttesen meghatározott hatásokat azonban egyidejűleg több szempontból értékeljük. Az értékelést kétértékű skálán is végezhetjük, vagyis a következményeket "jónak" vagy "rossznak" minősítjük, de többnyire többfokozatú, esetleg folytonos értékskálát is használhatunk. Az elemzés, értékelés során feltárjuk azokat a szempontokat, tényezőket, amelyek az elemző egyént vagy a csoportot a kockázat következményeinek megítélésében befolyásolják. Voltaképpen azt mondhatjuk, hogy a már többször említett többszempontúság elsősorban a következmények értékelése során jelenik meg. Ezeket a szempontokat számosságuk miatt csak megfelelően csoportosítva tudjuk áttekinteni. Három főcsoportot azonosíthatunk: 1) a következmények típusaival kapcsolatos szempontok, amelyek a következmények vállalására, ezek idő- és térbeli eloszlására, valamint kontrollálhatóságukra vonatkoznak; 2) a következmények jellegét megszabó szempontok; 3) az előzőeken kívüli egyéb szempontok, így a bekövetkezés valószínűségére, a helyzetre, valamint az egyéni és csoportos kockázati hajlandóságra irányuló szempontok.” Természetesen ez a csoportosítás is többféle lehet. Nincs - a pénzfokális szemléletben - egy dologra egyféle csoportosítás. Az a számvitelben és a pénzügyben megszokott.

Többféle mutatótáblázattal (multi-scorecard)

A négy- vagy többszempontos Balanced Scorecard (mert nem dimenziókról van szó!) stratégiai eszköz, mely „mozgásba hozza” (egyszerűen mondva: kipréseli) a stratégiát. Céljában stratégiai elvárásokat, stratégiai követelményeket hordoz s számszerűsít tervadatokkal, tervmutatókkal. A kontroll a terv-tény-eltérés s a tennivalók technikájában van. Szükségünk van azonban önismeretre is. Ahhoz pedig magunkat (a szervezetünket vagy szervezet-csoportunkat) kell megfigyelnünk. Mint ahogy az a biológiai megfigyelés során is van. Vért vesznek, vizsgálnak s az adatokból következtetésekre jut az orvos vagy orvos-csoport. A pénzügyi egészségünk és betegségünk ismerete alapvető elvárás a vezetésirányításban. Ki kell dolgoznunk vagy át kell vennünk (Financial Scorecard: http://www.analysis-one.com) több mutatószámrendszert a sokoldalú figyelemhez.

Többféle ismerettel

Arra van szükség, hogy az adatokhoz, azok kezeléséhez, feldolgozásához többféle módon közelítsünk, hogy több mindent „kihozzunk” és az eredményeket is többféleképpen vehessük szemügyre, hogy sokoldalú „kép” táruljon fel előttünk. Minderre azért lehet szükség, hogy ne legyünk egyoldalúak az informáltságban, ismeretekben, megítélésben, s a döntések előkészítésében. Mert a számítógép sok mindent elvégez helyettünk, de sok mindent nem. Intelligenciája nem a gépnek (bár tanítják őket), nem is az üzletnek (bár mondogatják nekünk), hanem az embernek van. A gondolkodó, s tevékeny illetve játékos (homo sapiens, homo faber, homo ludens) embernek.

Több képernyővel

A sokirányú, többperspektívás figyelem, több megfigyelőt, de ugyan akkor több megfigyelőeszközt is feltételez. Az alábbi nem csak a brókereknél, de vállalati megfigyelőknél, elemzőknél és controllereknél is megtalálható már. Igaz, a pénzügyi figyelem és megfigyelés nem csupán képernyőkön keresztül történik, de azok segítségével is. A technológia sok mindent lehetővé tesz!

forrás: http://www.digitaltigers.com/zenview-command-center-six-screen-lcd-monitors.asp

Összefoglalás

A megújulás közepette sem szabad megfeledkeznünk azokról a dolgokról, melyek a pénzügyi controlling alapjait jelentik. De minden építés, épülés is, így a pénzfokális szemlélet csak a javunkra válhat. A pénzügyek jelentik az operatív tennivalókat, a pénzfokális megfigyelés (illetve tervezés-elemzés-modellezés és kontroll) pedig a stratégiai tennivalókat illetve a stratégiával és a tulajdonosi normatívákkal való összhangot. Nevezhetjük ezt úgy is, ahogy az IMA nevezi http://www.imanet.org/resources_and_publications/strategic_finance_magazine.aspx STRATEGIC FINANCE-nak. Magam a folyamatos és flexibilis figyelemre, megfigyelésre helyezve a hangsúlyt: Pénzfokális controlling©-nak hívom, melynek részleteit most írom. Előadásként és könyvként is meg fog jelenni a jövő év első felében.
A következő írásban a pénzfokális tananyag tervezésével, készítésével és a tanítással foglalkozom.▄


hozzászólások
2011. október 17. 19:24:18

Kedves Daventura!
Köszönöm az érdeklődést, a hozzászólást, a biztatást. A különböző századok gondolkodása s rendje mindig hatással van az egyes diszciplínákra. Ez a táblázat az oszlopok fejrészében megnevezett dolgokat, azok jellemzőit veti össze. A két dolog differenciáját, s két karakterét vázolja. Lehetne még finomítani/bővíteni, de azt majd a következő hónapokban tesszük a SZIE GTK PSZI Pénzügyi Controlling Műhelyben Gödöllőn. Van valami abban, hogy "emlékeztet" de az csupán egy "szignatúra" a pénzen, mely nincs benne az írásban, csak az olvasásban sejlik föl. Köszönöm neked ezt az olvasatot. Tudom, a szerző írja, de az olvasó értelmezi a szöveget. A létünkben olyan a pénz, mint az életünkben a vér.
üdvözlettel: veryz

szerkesztve: Véry Zoltán 2011. október 18. 07:10:20
2011. október 16. 21:33:48

Kedves Zoltán !
Jól teszed, hogy folytatod ezt a pénzfokális dolgot. A táblázat a blog elején engem egyértelműen a vállalatok XX és XXI.századbeli főbb különbségeire emlékeztetnek, ott láttam hasonlót, csak az nem kizárólag a pénzügyi területre fókuszált, érthető módon. Azt hiszem, az csak ösztönöz, ha bírálnak. A cash azonban fontosabb, mint valaha, ha a hozzám bedobott újság lokális valuta bevezetéséről beszél, az jelzi, hogy mennyire aktuális téma ez, s nem az ötletelés jellege miatt. Az emberek azért akarják "elfoglalni a Wall Streetet", mert idegennek és nemzetek felett állónak vélik, érzik azokat a pénzügyi mechanizmusokat, amit látnak és nem értenek, miközben a saját cash managementjük teljesen látható és érzékelhető. Értenünk kell, jobban kell értenünk a pénzhez, mint eddig bármikor. És érthetően kell róla beszélni. Csak így tovább !
Daventura

Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.