Modern Vezetői Controlling

írta: Véry Zoltán dátum: 2011. április 19. 17:53:44
Címkék: Management Control and Compliance Control

Megjelent Dr Hanyecz Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar docensének, új könyve...


Telefonbeszélgetés:
- Hanyecz Lajos vagyok, szervusz, Zoltán! Megjelent az új controlling könyvem ...
- Gratulálok, Lajos! Ki adta ki?
- A Saldo Kiadó ...
- Ez jó hír ...
Szeretem a patinás kiadókat. Mint szorgos és kíváncsi hermeneuta, az elmúlt hónapokban tártam fel, s interpretáltam például a Szikra Kiadó „intézményét”. Ma is, hatvan éve is, hálózati központok voltak a kiadók. Úgy látszik a tudásnak és a hálózatnak szüksége van egymásra. Azért, hogy terjedjen az ismeret. A tudás épüléséhez.
- Írok szívesen egy recenziót - ajánlottam
- Köszönöm! – s búcsúzott

Modern Vezetői Controlling ● Gazdálkodás – Menedzsment


A könyv címe.
Talán a kevesebb több lett volna. Szerintem a könyv címe legyen megszólító, s egy ajtó, mely megnyit valamit az olvasó előtt az első pillantásra. De a kiadó ezt találta megfelelőnek, ez van. Én a „Controlling: Gazdálkodás és Menedzsment” címet adtam volna. Így a controllerek, a vezetők, az egyetemi hallgatók és az érdeklődők is meg vannak szólítva. (a „modern” fogalma és kérdése meg egy külön beszélgetést is kitenne, ne menjünk most bele;)

A könyv kivitele.
Az ember örömmel veszi kézbe és forgatja az ilyen szép kivitelű könyveket. Ekkor éli át igazán, hogy mi a digitáliskönyv és a papírkönyv közt az alapvető és lényeges különbség.

Igaz, vannak könyvek amit „fogyasztunk” és vannak, melyeket lapozgatunk. Benne fejezeteket, illetve ábrákat és táblákat böngészünk, majd elrakjuk, s újra-meg-újra elővesszük, tanulmányozzuk. Ilyenek a szakkönyvek. Hanyecz Lajos legújabb controlling-könyve is ilyen.

A könyv tartalma
. Célszerűen és gondosan összeállított tartalom. Minden érdeklődő, minden olvasó megtalálja a magáénak valót. Ma már sokoldalúan, sokrétűen és komplex módon készülnek (íródnak és szerkesztődnek) a szakkönyvek. Akár néhány fejezetért is megvesszük, tanulmányozzuk azokat. Ez a könyv az előző kiadáshoz képest („A controlling rendszere”, 2006, Saldo Kiadó) számos változást tartalmaz. Például a hat, kilenc fejezetre bővült új témakörök bevonásával. A könyv fő fejezetei:

1. Elméleti alapvetés
2. Vezetői számvitel
3. A tervezési rendszer modellje
4. Döntéshozatal, döntéstámogatás
5. Üzleti rendszerek komplex döntési modellje
6. Stratégiai tervezés és stratégiai controlling
7. Üzleti tervezés és opratív tervezés
8. Információs rendszerek, információellátás
9. A controlling informatikai támogatása (a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 fejezeteket Kristóf Péter írta)

Kristóf Péter célszerűen szelektált, szakszerű, gondos munkával segítette, egészítette ki a szerző munkáját. A mai tömeges eszköz- és módszer-kínálatban a szelekció és a controlling tevékenységhez illesztés (a „kézhez-állóság”) az egyik legnagyobb segítség. Kár, hogy csak adat- és információ-kezelő eszközöket mutatnak be, mely az érem egyik oldala csupán. A másik az eszközöktől független „vezetői: adat – információ – ismeret tan” lenne. Arról is érdemes beszélni, hogy milyen adatokkal, információkkal és ismeretekkel kell, s melyekkel nem kell foglalkozni egy controlling-rendszeren belül. (a mellékletben elhelyzett controlling adatszótár is segítené az olvasót) Néhány mintával érdemes lenne bemutatni azt is, hogy miképp tervezhető meg és építhető fel a controlling információrendszer Információs objektumokból (adat- és kommunikációs objektumok) s kapcsolódásokból (hálózaton át), mely segíti a kontroll munkát. Mint ahogy a számviteli T/K összefüggéstérképek informálnak, mutatnak valamit. A konto-objektumokat és eseményeket is. Talán majd a következő kiadásba bekerülhet "ilyesmi".

Sikeresnek mondhatjuk
ezt a könyvet. Az a könyv mely két (s lehet, hogy több) kiadást megél, az jó könyv. Azt nem mondom, hogy nem lehetne fejleszteni, például posztmodern (posztindusztriális) szemléletű tartalommal kiegészítve. De lesz még alkalom arra is. Ajánlom ezt a könyvet figyelmükbe. Hasznos és tanulságos könyv. Tanulhatunk belőle.


hozzászólások
2011. május 3. 19:42:27

A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A controlling finomítása, tökéletesítése c. blogbejegyzés. Ott tisztán és részletesen megtalálható a lenti mondatok kifejtése.
Az informatika jelentős hatással volt és még van ma is a controllingra: és ez a hatás sok esetben elterelte a lényegről a figyelmet. Nem olyan jelentéseket készítettek, amire igény volt, hanem amit az IT megengedett. Egy korábbi írásban olvastam itt, hogy az informatikai képessé tesz. De a megrendelő és kiszolgáló szerepeket nem szabad felcserélni.
Szükség van viszont az összhangra és az együttműködésre, hogy a controlling értse az informatikát és az informatika is értse a controllingot. Elérendő cél, hogy kéz-a-kézben járjanak!

2011. május 3. 18:32:16

Szia Péter!

Örülök a reagálásodnak ... Két controller évtized után úgy látom, hogy az informatika (annak technológiai illetve adatkezelő, adatfeldolgozó, adatexpediáló része) nem segítőtársa a controllernek, hanem eszköze. Úgy is mondhatnám "tools"-a ... mert a nélkül semmit sem tud csinálni, ha akarna is. A controller - mint közgazdász vagy mérnök vagy mindkettő - fogalmakat, szavakat "tart a fejében" és az adatokhoz "kinyúl a kezével". Na meg a tools-val, a keze és a feje hosszabításaként. Általában olyan tools-ot használ ami "kézhez-álló", s "kéznél-levő" egyszerre. Amit a szervezet használ vagy maga állított össze. Az ilyen eszközök (tools) nagyon fontosak, de nem ezek alkotják a controlling építőköveit: azaz az adatokat, az adatkapcsolatokat, az adatfeldolgozásokat, az adataggragátumokat, az információkat, az információkból képzett ismereteket, az eljárásokat, az algoritmusokat, mondhatnám infokommunikációs objektumokat. (te ezt tudod!)

Ez a könyv második kiadásban megérdemelt volna egy eszközön (tools) túliságot is. Mert az "informatika" nem az eszközökből (az IT igen!), hanem az adatokból, kapcsolatokból, táblákból, stb s információkból épül. Ma már nem szoftverekről (alkalmazásokról) kell beszélni. Arról a fejlesztők/szállítók beszélnek. Nem is keveset, s nagyon jól! Díjmentesen is.

A controlling informatikája (kis Kft. esetén) kockás füzetben vagy Excel táblákban is bemutatható. A Raabe Kiadónak egy 100 kötetes sorozata van ilyenből, de a német kiadóknak is több száz adattábla, adattábla-rendszer, controlling számtábla. Ha megbotránkoztató is, azt mondom: papíron is létezik az informatika. (igaz már kényelmesebb a szgép) Az a lényeg, hogy miként építkezik az, aki vezetői adatokat és adattárakat akar használni vagy tervez és épít. Igaz, sokan ezt nem csinálják, mert pl: az SAP megcsinálta nekik. Aztán a controller a "saját adatait" azon kívül tárolja és kezeli, mert még éppen nincs benn az abban .... OK! Majd a harmadik kiadásba ez is bekerülhet ...
Van idő, van türelem, van keretünk is rá!
üdvözlettel: veryz

szerkesztve: Véry Zoltán 2011. május 3. 18:42:10
2011. május 3. 17:28:33

Kedves Zoltán!

Az informatika ma már valóban a controlling elválaszthatatlan segítőtársa, hiszen egyrészt ez biztosítja számára az adatokat, másrészt pedig - mint operatív eszköz - a controlling funkció megvalósulásában a controller segítségére van. A könyv 9. fejezete inkább az utóbbira koncentrál.
A felvetésben megfogalmazott ajánlás, hogy milyen úton érdemes továbbgondolkodni, valóban jó iránynak tűnik! Az alfejezetek összeállítása során felgyülemlett tudás és létrejött ismerethalmaz megfelelő alapot biztosít ennek továbbgondolására, részletezésére.
Olyan kiadványról, amely integráltan kezelni a controlling informatikáját, a controlling információs rendszer kérdéseit és a controlling célszoftvereket, nem tudok.

Köszönve a recenziót és az építő kritikát, üdvözlettel:
Kristóf Péter

Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.