Controllégák

írta: Véry Zoltán dátum: 2009. szeptember 6. 11:03:14
Címkék: Management Control and Compliance Control

A héten tartja második munkatalálkozóját a közigazgatási kontrollerek szakmai közössége, számos közigazgatási szervezet illetve egyetem kontrollerének részvételével.

A földönjárás nem teória

Azt gondolhatnánk, hogy a „menedzsment kontroll” az üzleti szférához kötődő kifejezés. De tudjuk más országokban (pl: Nagy-Britannia, Ausztrália) használt a közigazgatásban is. (lásd: Management Control In Nonprofit Organizations, szerzők: Robert Newton Anthony, David Young) – Anthony mester „Menedzsment Kontroll” (MC) módszerét húsz éve (a Controlling Akadémián) tanította már: Dobák Miklós és Bodnár Viktória. Saját fordításban, interpretálásban. Ez is bizonyítja, hogy a közigazgatásban a „földön járunk”, ha „menedzsment kontroll”-ról beszélünk és annak módján teszünk.

A közigazgatási szféra – benne a közig.menedzser és a közig.kontroller – számára meghatározó jelentőségű, hogy szakmailag koherens, integrált rendszerben dolgozzon. A szakmai integrációra vonatkozó feltevések nagyon lényegesek. Az ide tartozó néhány terület a következő: közös nyelv és fogalmi kategóriarendszer, a szervezetek határai és a be-, illetve kikerülés kritériumai, a hatalom- és státuselosztás, a személyes és szakmai kapcsolatokra vonatkozó szabályok, szokások, normák, a jutalmak és büntetések definiálása és elosztása, stb. A közigazgatási szféra, de minden szervezet interszubjektív módon megosztott jelentés-tartalmak hálózata, amely egy közös nyelv és a mindennapi társas interakciók révén működik. (Walsh, J. P.-G. R. Ungson, 1991) A közigazgatási kontrollerek szakmai közössége a hatékony, hatásos és hasznos működést segíti elő, szakmai diskurzussal.

Menedzsment és controlling szaktezaurusz

A második szakmai találkozó egy témája a „Közigazgatási menedzsment és kontrolling szaktezaurusz” koncepciójának megbeszélése lesz. A közigazgatásban (is) sok dokumentum készül és áramlik nap mint nap. Ezért magas szinten kell (információtechnológiai módszerekkel és eszközökkel) támogatni a gyors és intelligens szövegkeresést, a dokumentum- és szöveg-forgalom vizuális térképezését illetve a tájékoztatást is. Többek között szaktezauruszokkal és tématérképekkel. http://www.thinkmap.com/visualthesaurus.jsp


hozzászólások
2009. szeptember 8. 19:10:58

Szervusz Laci!

Köszönöm! Te mindig olyan jól kiegészítesz. Avval ami nincs bennem. A matematika. Foucault szerint: "kétféle és csakis kétféle összehasonlítás létezik: A MÉRTÉK és a REND összehasonlítása. ... A REND általános tudománya pedig a taxonómiára és a matézisre épül." - Mert a matézis (a matematika tudománya) nyelv is. Sérülés, félreértés nélkül képes közvetíteni!? Lehet, de megérteni nem lehet sérülés, torzulás nélkül. Azaz nem feltétlenül lehet. Kell az "olvasói értelem", a matematikai olvasás és megértés képessége. Egyébként értem mit mondasz és egyetértek vele.

üdvözlettel: veryz


Pitlik László :A nyelvi (taxonómiai) rendteremtés mellett, ill. ebbe beágyazva a fogalmi és probléma/megoldás definíciók/leírások matematikai megközelítése (vö. matézis? pl. http://home.fazekas.hu/~lsuranyi/NULLA2.htm) a megértés más rétegeit (is) érint(het)i. A struktúrák, a képletek (vö. hasonlóságelemzés: OAM, optimumszámítás) az emberi ösztönös fogalomalkotás alapjai, amennyiben a nyelv maga is az intuíció terméke. A hasonlóságelemzés matematikája az intuíció matematikája, s így a szavak matematikája is (vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e080).
A matematikai formalizmusok a tudástranszfer során kevésbé sérülékenyek, azaz lényegében kihagyás- és átfedés-mentesen, félreértések nélkül képesek tartalmat közvetíteni...

szerkesztve: Véry Zoltán 2009. szeptember 8. 19:17:07
2009. szeptember 8. 19:01:26

Szervusz Péter!

Magam is így gondolom! Bár én nem kommunikációról, hanem diskurzusról beszélek, ami egy kicsit bővebb fogalom és szituáció. Ha például egy előadást hallgatsz és csak az előadó beszél, akkor is reagálsz valamilyen módon arra a beszédre, csak éppen nem állsz fel és mondod ki az előadónak. Akkor. Aztán lehet, hogy - ha úgy gondolod - egyszer reagálsz, valamilyen módon a beszédre vagy annak tartalmára. Ez is diskurzus, kommunikáció nélkül is.

üdvözlettel: veryz

Kristóf Péter:Kedves Zoltán!

A legalapvetőbb kommunikációhoz is szükség van közös nyelvre, közös szókincsre. Egyébként csak egymás mellett beszélünk, és nem egymással!
Rengeteg időt és erőforrást emészt fel az, amikor a fogalmak nem tisztázottak. Sajnos nemcsak a profitszférában, hanem a közigazgatásban is számtalanszor előfordul, hogy az érintettek teljesen más dimenzióban értelmeznek gyakran használt fogalmakat. Éppen ezért örvendetes, hogy mindezt a közigazgatási praxis is felismerte, sőt, a probléma leküzdésére munkacsoportot állított fel, amelynek szervezése folyamatban van.
A résztvevők számára is nagy jelentőséget hordoz, hogy a különböző területek képviselői együtt gondolkodva tisztázzák a fogalmakat és a jelentéseket. Mivel itt egy alapvetésről van szó, ezért viszont a felelősség óriási! Ha egy ilyen munka következtében rossz alapok kerülnek lefektetni, akkor az többet árt, mint használ. Mindez azonban az egyes szakterületek és szak-kompetenciák kölcsönös megismerésével megelőzhető!
Globális tudást egyetlen egyén sem birtokol. Így globális tudástérképpel sem rendelkezik senki. Azonban mindannyiunk fejében fellelhető ennek egy-egy darabkája: ezt kell összeillesztenünk! Az illesztés azonban csak kommunikációval lehetséges. A hatékony kommunikációhoz pedig közös szókincsre, közös szaktezauruszra van szükség! Ezért fontos, hogy elsőként ez kerüljön kodifikálásra!

Üdvözlettel:
Kristóf Péter
2009. szeptember 8. 18:15:01

A nyelvi (taxonómiai) rendteremtés mellett, ill. ebbe beágyazva a fogalmi és probléma/megoldás definíciók/leírások matematikai megközelítése (vö. matézis? pl. http://home.fazekas.hu/~lsuranyi/NULLA2.htm) a megértés más rétegeit (is) érint(het)i. A struktúrák, a képletek (vö. hasonlóságelemzés: OAM, optimumszámítás) az emberi ösztönös fogalomalkotás alapjai, amennyiben a nyelv maga is az intuíció terméke. A hasonlóságelemzés matematikája az intuíció matematikája, s így a szavak matematikája is (vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e080).
A matematikai formalizmusok a tudástranszfer során kevésbé sérülékenyek, azaz lényegében kihagyás- és átfedés-mentesen, félreértések nélkül képesek tartalmat közvetíteni...

2009. szeptember 6. 14:15:07

Kedves Zoltán!

A legalapvetőbb kommunikációhoz is szükség van közös nyelvre, közös szókincsre. Egyébként csak egymás mellett beszélünk, és nem egymással!
Rengeteg időt és erőforrást emészt fel az, amikor a fogalmak nem tisztázottak. Sajnos nemcsak a profitszférában, hanem a közigazgatásban is számtalanszor előfordul, hogy az érintettek teljesen más dimenzióban értelmeznek gyakran használt fogalmakat. Éppen ezért örvendetes, hogy mindezt a közigazgatási praxis is felismerte, sőt, a probléma leküzdésére munkacsoportot állított fel, amelynek szervezése folyamatban van.
A résztvevők számára is nagy jelentőséget hordoz, hogy a különböző területek képviselői együtt gondolkodva tisztázzák a fogalmakat és a jelentéseket. Mivel itt egy alapvetésről van szó, ezért viszont a felelősség óriási! Ha egy ilyen munka következtében rossz alapok kerülnek lefektetni, akkor az többet árt, mint használ. Mindez azonban az egyes szakterületek és szak-kompetenciák kölcsönös megismerésével megelőzhető!
Globális tudást egyetlen egyén sem birtokol. Így globális tudástérképpel sem rendelkezik senki. Azonban mindannyiunk fejében fellelhető ennek egy-egy darabkája: ezt kell összeillesztenünk! Az illesztés azonban csak kommunikációval lehetséges. A hatékony kommunikációhoz pedig közös szókincsre, közös szaktezauruszra van szükség! Ezért fontos, hogy elsőként ez kerüljön kodifikálásra!

Üdvözlettel:
Kristóf Péter

Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.