Újkönyv: Funkcionális controlling

írta: Véry Zoltán dátum: 2009. április 21. 07:37:29
Címkék: ControllerKnowledgePraxis, ControllerWissenParxis

"Controllingtrendek" (Raabe Kiadó) sorozat újabb kötete

Célorientáció

A vezetők, döntéshozók, gazdálkodók figyelme és befolyása az ismert és elterjedt pénzügyi controlling illetve a vezetői számvitel mellett a vállalati funkcionális szakterületekre is kiterjed. Ez a könyv ezt a vezetői figyelmet és befolyást segíti.


A vállalati funkciók, funkcionális területek azonban az ágazatok és a vállalatprofilok szerint eltérők lehetnek.

Néhány ismert vállalati funkcionális szakterület:
kutatás/fejlesztés-, beszerzés-, termelés-, üzemeltetés-, értékesítés, marketing-, szolgáltatás-, logisztika-, információtechnológia-, humánerőforrás-controlling;

Szakfeladatok, szakmai struktúrák

Minden struktúra középpontja FUNKCIÓ. Az a funkció, mely rendszerező elvként működik a szervezetben. Nem csak a társadalmi-gazdasági, de a biológiai szervetekben is. Georges Cuvier francia botanikus és zoológus már a tizennyolcadik század végén felfedezte számunka a funkciót, mint taxonomikus elemet. Idézem:

"Figyelmünket inkább magukra a funkciókra, mint a szervekre összpontosítsuk. Mielőtt változóik alapján határoznánk meg őket, a funkciókra kell vonatkoztatnunk őket, amelyet biztosítanak. Ami minden állat mindennemű szervében közös, az nagyon csekély számú dologra redukálódik. Szemügyre véve a szervet a funkcióhoz való viszonyában a „hasonlóságot” ott látjuk megjelenni, ahol semmiféle „azonos” elem nincs; e hasonlóság már átmenet a funkció nyilvánvaló láthatatlansága felé."


A hierarchikus felépítésű vállalatoknál a funkciók az egyes szervezeti egységekhez kötődnek. A tevékenységlánc alapon szerveződő cégeknél a folyamatokhoz kötődnek. A hálózatos cégeknél pedig a funkciók a hálózati csomópontokhoz kötődnek. A pénzügyi- és a funkcionális-controlling egységes felfogású, összefüggő, integrált vállalatirányítási rendszert alkot. Ezt mutatjuk be egy csillagsémán keresztül, bevált praktikákkal és mintákkal. Evvel Magyarországon új, kuriózumnak számító ismereteket adunk közre.

Tartalom

Véry Zoltán (szerkesztő): A funkciókról

Fejezetek a funkcionális-controlling praxisból

Dr Bélyácz Iván: A kockázat újszerű kezelése a beruházási célválasztásban. - A reálopciók realitása
Hollókövi Béla: A kockáztatott projekt
Kristóf Péter: Informatikai innovációcontrolling
Dr Laáb Ágnes: Képzéscontrolling
Dr Pitlik László: Üzleti elemzés - Hasonlóságelemzés
Süle Gabriella: Építőipari controlling: Pénzügyi controlling, Projektcontrolling, Privat Public Partnershiphozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.