A controllingrendszer átalakítása (A)

írta: Véry Zoltán dátum: 2009. március 29. 18:29:46
Címkék: Management Control and Compliance Control
A controlling egyik alapvető tulajdonsága az, hogy rendszer. A vállalatirányítás rendszere, melynek szereplői úgy a vezetők és controllerek (irányítók), mint az érintettek (irányítottak). A controller, aki a vezetők belső tanácsadója, felelős a controllingrendszer folyamatos jobbításáért, szükség esetén annak átalakításáért. Mind célokban, szerkezetben, eszközökben és módszerekben, mind működtetésben és együttműködésben. Röviden egy ilyen új konstrukciót, építményt mutatunk be.


A jelenlegi pénzügyi válság – talán mondhatjuk – pozitív hatása az, hogy lehetőséget (sőt kényszert) teremt/kínál a vezetésirányítás és controlling átváltozására és/vagy újjáalakulására. Két évtized alatt felnőtt egy új vezetői-réteg kik mást képviselnek, mint az elődök. Jelentős szellemi erővel és gyakorlattal a tarsolyukban képesek választ adni a váratlan kihívásokra is. Úgy is hívhatnánk szimbolikusan őket, hogy „obama generáció”. Gondoljunk csak a közismert amerikai és a francia elnökre (Nicolas Sarkozy) vagy egy magyar miniszterre, Bajnai Gordonra. De gondolhatunk azokra a 40 év körüli nagy- és középvállalati vezetőkre és controlling igazgatókra is, akik köztünk dolgoznak. A közeljövőt is ők alakítják, formálják ma már.(lásd: előző blog bejegyzés témáját) Rájuk számítunk az újjáalakulási-újjáépülési közös munkában igazán!

Többdimenziós kontroll (irányítás)

A természettudományból (biológia, botanika, zoológia) mindig is sokat merítettünk. Kisebb és nagyobb sikerrel. Gondoljunk Linné és Buffon taxonómiájára vagy Ludwig Bertalanffyra, aki a rendszerelmélet egyik megalapozója. A növény „minden ismertetőjegyének a számból, az alakból, az arányból és a helyzetből kell származnia. E négy érték, amelyek egy szervet vagy szervet meghatározó elemet érintenek, pontosan az, amit a botanikusok struktúrának neveznek.” - írta a svéd Carl Linné. „A megfigyelő módszer ugyanazon dolog formájára, a méretére, a különféle részeire, számukra, helyzetükre, szubsztanciájára vonatkozik.” – tette hozzá a francia Georges Buffon. „Buffon és Linné ugyanazt a rácsozatot használja; tekintetük a dolgoknak ugyanazt a felületét érinti; ugyanazok a feketemezők uralják a láthatatlant; ugyanazon világos és elkülönült mezők tárulnak fel a szavaknak. … A struktúra a láthatót határolva és megszűrve, lehetővé teszi a láthatónak, hogy a nyelvbe írja át magát. A struktúra révén az állati vagy növényi láthatóság teljes egészében áttér az őt befogadó diskurzusba.” - jelenti ki a múlt század hatvanas éveiben a nyelvfilozófus Michel Foucault. Az üzleti, vezetésirányítási diskurzusba is beépültek a társadalom mindennapi életének egyes (tulajdonlás, csere, pénz, haszon, érték, stb) struktúrái. Ezen struktúrák alakítása illetve befolyásolása a vezető és a controller feladata. Nem külön-külön, hanem egyidőben, azaz többdimenziósan. Ilyen az üzlet szerkezete és természete.

Egy új controllingrendszer (séma) smiley

Az alábbi controllingrendszer (építmény) a bevált vezetésirányítási eszközökre, módszerekre és technikákra is épít, de elősorban az új célok elérésében, az új kihívásokra adható hatásos válaszok megadásában segít bennünket. A controllingrendszer újjáalakítása szükségszerű, mert nem lehet huszadik századi eszközökkel és módszerekkel dolgoznunk a huszonegyedik században. A válságjelenség is ezt a kijelentést erősíti. A rendszer építőköveit, szereplőit és tevékenységeit a következő blog-bejegyzésben tárgyaljuk-részletezzük.


hozzászólások
Olvasói sarok
[ 2011-10-17 ] Pénzfokális- vs. pénzügyi-kontroll - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Köszönöm az érdeklődést, a hozzászó..."
[ 2011-08-29 ] Pénzfokális controlling© - Véry Zoltán
"Kedves Daventura! Örülök, hogy tetszik. Like! Ha tu..."
[ 2011-08-04 ] Szervezetfejlesztés: tréning és kontroll – Beszélgetés tanácsadókkal - Küsz András
"Kedves Zsolt ! A cénégyzet módszer inkább egy busines..."
[ 2011-05-03 ] Modern Vezetői Controlling - Kristóf Péter
"A válaszhoz szorosan kapcsolódik a legutóbbi, A contro..."
[ 2010-10-18 ] A rugalmas vezetésről és kontrollról - Pitlik László
"http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText..."
További témák »
.